01
10 2021
1771

Codul muncii: ce garanții va oferi statul pentru protecția angajaților

Şomajul tehnic reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activităţii de către angajator, unitate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia:
a) pentru motive economice obiective;
b) ca urmare a declarării stării de urgență, de asediu și de război;
c) ca urmare a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătatea publică.
 
Executivul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003.  Potrivit documentului, în cazul declarării șomajului tehnic conform prevederilor citate supra, indemnizația poate fi plătită, parțial sau integral, din bugetul de stat, în modul stabilit de Guvern, iar locurile de muncă ocupate de persoanele pentru care sau plătit aceste indemnizații, nu pot fi reduse pe o perioadă cel puțin egală cu perioada șomajului tehnic pentru care s-au plătit aceste indemnizații, cu excepția situațiilor de insolvabilitate.
 
Proiectul de lege urmează să reglementeze și regimul de activitate redusă, conform căreia angajatorul poate stabili regimul de activitate redusă, cu repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, la nivel de unitate, pentru cel puțin 25% din numărul salariaților din cadrul unității, pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 5 luni per an.
 
Suplimetar, se propune includerea în Codul muncii a prevederii de acordare a zilelor libere salariaților (cu copii cu vârsta de până la 12 ani sau cu dizabilități) în cazul suspendării temporare a procesului educațional în regim fizic. Astfel, în cazul suspendării temporare a procesului educațional în regim fizic în cadrul instituțiilor de învățământ, în situații extreme, odată cu dispunerea de către autoritățile abilitate a unor măsuri speciale privind asigurarea securității, protecției vieții şi sănătății populației, cu acordul angajatorului, se acordă zile libere unuia dintre părinți sau a tutorelui pentru supravegherea copiilor, pe toată durata suspendării procesului educational în regim fizic, cu achitarea unei indemnizații egală cu cel puțin 50% din salariul de bază al salariatului.
 
Totodată, în caz de stare de urgență, de asediu și de război, precum și în caz de stare de urgență în sănătatea publică, angajatorii acordă salariaților zile libere, cu menţinerea salariului mediu, pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității (inclusiv pentru vaccinare), protecției vieții şi sănătății populației, în modul stabilit de Guvern, iar Guvernul va stabili compensații, din mijloacele bugetului de stat, angajatorilor care au aplicat prevederile.
 
Proiectul urmează a fi transmis spre examinare Parlamentului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.