22
04 2021
400

Comerțul ambulant în mun. Chișinău: concurență loială și transparență

La licitațiile de obținere a dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul mun. Chișinău într-o locație anumită identificată cu documentația de licitație pot participa persoane fizice cu statut de întreprinzător și juridice rezidente înregistrate conform legislației în vigoare, cu excepția celor incluși în lista de interdicție.
 
Pentru stimularea comerţului ambulant organizat şi modern, dezvoltarea concurenței loiale, dar și necesității de acumulare a mijloacelor financiare în bugetul local, Consiliul municipal Chișinău a elaborat proiectul de decizie cu privire la modificarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul mun. Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 17/6 din 1 octombrie 2020.

 

Documentul prevede completarea Regulamentului cu noțiunile1 de listă de interdicție și practică anticoncurențială; stabilirea perioadei de recepționare a cererilor pentru participarea la licitație cu indicarea termenului-limită de depunere a acestora și datei organizării licitației; stabilirea numărului de loturi expuse în cadrul unei licitații etc.

 

Prevederile noi ale Regulamentului țin de condițiile de participare la licitații, dar și de interdicția de participare la acestea. Astfel, în lista de interdicție vor fi incluși câștigătorii licitațiilor și companiile afiliate acestora, inclusiv cu aceiași administratori sau aceeași componență a asociaților/beneficiarilor finali, care au refuzat de cel puțin două ori achitarea prețului adjudecat la licitație, includ în lista de interdicție. Totodată, în cazul în care câștigătorului licitației îi vor fi imputate acțiuni legate de practici anticoncurențiale, fapt constatat prin decizia organelor competente, sau, după caz, a instanței de judecată, acesta va fi inclus în lista de interdicții cu rezoluțiunea contractului, fără restituirea resurselor financiare achitate, în toate cazurile.

 

Totodată, proiectul prevede completarea Metodologiei de calcul al cuantumului plății pentru amplasarea unei unități de comerț ambulant stradal pe teritoriul mun. Chișinău cu un nou coeficient, care va fi stabilit pentru terase și poate fi aprobat în cuantum de 5000 lei.

 

Suplimentar, termenul de achitare a ratelor plății stabilite rămase pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unei unități de comerț ambulant stradal în capitală ar putea fi prelungit de la 12 luni la 24 de luni.

 

Propunerile și sugestiile asupra proiectului sunt așteptate până la data de 3 mai 2021 și pot fi expediate la adresa de e-mail dc@pmc.md.

 ____________________________________________________

­­­­­­­­­­­1 Lista de interdicţie – reprezintă un înscris întocmit de către Comisia de licitație cu scopul de a limita pe o perioadă de 5 ani participarea operatorilor economici la procedurile de licitație cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău. Lista de interdicție este întocmită, actualizată și întreținută de către Comisia de licitație, fiind publicată pe pagina web a Primăriei municipiului Chișinău.

Practică anticoncurențială – acord anticoncurențial, decizie a asociației de întreprinderi, practică concertată, abuz de poziție dominantă în procesul de organizare/desfășurare a licitațiilor cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.