06
09 2021
139

Comerțul electronic: legea ar putea fi modificată

Termenul de stocare a informațiilor utilizate în cadrul comerțului electronic sunt similare celor ținute pe suport de hârtie. În cazul în care legislația nu prevede expres termenul de stocare a datelor, operatorul prin decizia motivată stabilește termenul de ținere a acestor informații, se spune în proiectul legii pentru modificarea unor acte normative, înregistrat în Parlament cu titlu de inițiativă legislativă, prin care este propusă și modificarea unor prevederi din Legea nr.284/2004 privind comerțul electronic ce țin de protecţia datelor cu caracter personal.
 
Astfel, redacția citată supra este prevăzută pentru alin.3 al art.10, care la momentul actual stabilește că, în cazul în care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal pentru prevenirea, cercetarea şi depistarea fraudelor legate de serviciile societăţii informaţionale, aceasta se realizează fără consimţământul persoanei la care se referă datele respective.
 
Totodată, este propusă excluderea numărului de înregistrare în calitate de operator de date cu caracter personal din componența informației ce urmează a fi făcută publică de către furnizorii de servicii și se referă la termenele şi condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 
În cazul aprobării proiectului, vom reveni cu detalii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.