30
05 2022
263

Comerțul electronic: notificarea activității și promovarea instrumentelor de plată fără numerar

Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior ar putea fi suplinită cu o noțiune ce reglementează comerțul electronic, care, potrivit proiectului de lege ce prevede operarea modificărilor și completărilor în peste 20 de legi, reprezintă activitatea de comerț a persoanelor fizice şi juridice de vânzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, desfășurată prin intermediul mijloacelor electronice, mijloacelor de comunicare la distanță, contractelor la distanță.
 
Amintim că documentul este elaborat de Ministerul Economiei cu suportul Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru și al USAID Moldova, poate fi consultat până la 3 iunie curent.

 

Astfel, se propune completarea Legii nr. 231/2010 cu prevederi ce vizează notificarea activității în cazul comerțului electronic. Deci, unitățile comerciale de comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet, sau alte unități comerciale care nu dispun de suprafață comercială datorită specificului activității, ar putea notifica adresa unității comerciale astfel:

  • în localitatea unde este sediul/domiciliul comerciantului pentru unitățile nou create (notificare de inițiere a activității de comerț);
  • în localitatea în care încetează activitatea cu utilizarea suprafeței comerciale, cu efectuarea aprecierii pentru trimestrul următor celui în care a încetat activitatea cu utilizarea suprafeței comerciale;
  • în localitatea unde se desfășoară cea mai mare parte a activității (de exemplu unde se efectuează cea mai mare parte a livrărilor către consumator).

 

Aprecierea amplasării unității comerciale se va efectua de către comerciant o dată la 75 de zile, calculate de la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cu schimbarea eventuală a adresei unității comerciale în termen de 15 zile de la finisarea evaluării și depunerea notificărilor de încetare și inițiere respective.

 

Indicarea în notificare a datelor ce se referă la numărul cadastral al bunului imobil de amplasare a unității comerciale nu va fi obligatorie în cazul în care bunul imobil nu dispune de număr cadastral.

 

De asemenea, se propune completarea anexei nr. 5 din lege (Nomenclatorul unităților comerciale) cu prevederi de țin de activitatea magazinelor electronice.

 

Astfel, comanda de produse în unitățile de alimentație publică va putea fi executată și cu utilizarea mijloacelor electronice, inclusiv prin utilizarea serviciilor web (internet), telefoniei, adreselor electronice sau altor mijloace ce se încadrează în noțiunea de comerț electronic, prin intermediul cărora se efectuează publicitatea unui produs sau serviciu, se acceptă comenzile de cumpărare și se oferă utilizatorului posibilitatea de a alege modalitatea de achitare, precum și metoda de recepționare a mărfii (cu posibilitatea ridicării de către clienți pentru consum acasă sau cu livrare).

 

Unitatea de alimentație publică se notifică la inițierea activității, iar notificarea existentă nu se modifică, inclusiv în cazurile în care vânzările caracteristice comerțului electronic sau pentru servire în afara unității depășesc cele pentru consum (servire) în unitate.

 

În cazul unităților de agrement și unităților de prestări servicii este specificat faptul că practicarea vânzărilor caracteristice comerțului electronic nu constituie un element definitoriu pentru unitate, se consideră o practică/metodă de comercializare și nu se notifică separat.

 

Totodată, se propun modificări și la Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător, astfel încât în cererea de eliberare a patentei să fie indicată și metoda de acceptare a plăților de la consumatori: în numerar și cel puțin prin un mecanism/ instrument de plată fără numerar.

 

De asemenea, autorii preconizează ca desfășurarea activității de întreprinzător în baza patentei să fie permisă cu condiția că veniturile din vânzări ale titularului de patentă într-o perioadă de 12 luni consecutive să nu depășească 300 mii lei în cazul încasărilor inclusiv în numerar și 600 mii lei – în cazul în care încasările în numerar constituie mai puțin de 25% din încasări. La momentul de față art.18 (alin.3) din legea prenotată permite desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei cu condiţia ca veniturile din vânzări să nu depăşească 300 mii lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.