28
04 2020
825

Comerțul online: respectarea drepturilor consumatorilor

În contextul creșterii semnificative a cererii de produse în mediul online, o bună parte din producători s-au orientat spre mediul online, doar că aceștia plasează comenzile fără a furniza informații elementare pentru consumatori, în eventualitatea necorespunderii produselor livrate sau neconformităților. În acest sens, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței recomandă producătorilor locali și furnizorilor să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor privind oferirea informaţiilor complete și corecte privind produsele. Principiile de reglementare a comerţului electronic, condiţiile de furnizare a serviciilor societăţii informaţionale, răspunderea furnizorilor de servicii şi a intermediarilor, precum și principiile de susţinere a cooperării între Republica Moldova şi alte state în procesul de furnizare a serviciilor societății informaţionale sunt stabilite prin Legea nr. 284 din 22.07.2004 privind comerţul electronic. Potrivit cadrului normativ, furnizorul de servicii (persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător) este obligat să asigure destinatarilor serviciilor (consumatorilor) şi organelor de control ale statului accesul uşor, direct şi permanent la informaţia autentică în format electronic, în limba română. Informația va cuprinde următoarele date: a) denumirea completă, inclusiv forma de organizare juridică – în cazul persoanei juridice; numele şi prenumele – în cazul persoanei fizice înregistrate în calitate de întreprinzător individual; b) numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual; c) adresa juridică, adresa de poştă electronică a persoanei, numărul telefonului de contact; d) numărul şi termenul de valabilitate a autorizaţiei (în cazul în care pentru efectuarea activităţii este necesară autorizaţie), precum şi denumirea autorităţii administraţiei publice ce a eliberat autorizaţia; e) în ceea ce priveşte profesiile reglementate – titlul profesional, organismul profesional sau instituţia similară la care furnizorul este înregistrat, o referire la normele profesionale aplicabile profesiei respective şi la modalităţile de a le accesa; f) codul TVA; g) datele privind condiţiile expedierii, precum şi preţurile bunurilor destinate vânzării, tarifele lucrărilor ce vor fi executate sau serviciilor ce vor fi prestate; h) preţurile bunurilor, tarifele lucrărilor sau serviciilor, care trebuie indicate cu precizarea reducerilor, includerii sau neincluderii în preţuri şi tarife a impozitelor; i) includerea sau neincluderea în preţuri şi tarife a cheltuielilor de livrare şi/sau a altor cheltuieli, precum şi valoarea acestora, dacă este cazul; j) numărul telefonului de contact şi adresa paginii web oficiale ale Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei; k) termenele de plată; l) perioada de valabilitate a ofertei şi a preţului; m) alte date ce urmează a fi prezentate în conformitate cu contractul dintre părţi şi cu actele legislative sau la decizia furnizorilor de servicii și a destinatarilor serviciilor. Reamintim că, începând de ieri, 27 aprilie 2020, mai multe magazine și-au reluat activitatea.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.