Știri

Comisia economie, buget și finanțe a aprobat conceptul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021

 Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a aprobat, în ședința de astăzi, raportul asupra proiectului de modificare a unor acte normative (politica bugetar-fiscală pentru anul 2021), pentru prima lectură.

 

Documentul a fost elaborat de către Guvern, ținându-se cont de situația epidemiologică existentă la nivel național și internațional, dar și de condițiile climaterice nefavorabile și, respectiv, de necesitatea susținerii mai multor domenii economice, sectorului agroindustrial și populației. Potrivit autorilor, proiectul reflectă soluțiile optime de racordare la condițiile existente.

 

Proiectul conține atât măsuri de diminuare a presiunii fiscale, cât și mecanisme noi de subvenționare, în vederea susținerii relansării economice.
Majoritatea propunerilor reflectate în proiect sunt așteptate și solicitate de mediul de afaceri. Printre acestea, se numără:
–uniformizarea cotelor impozitului pe venit în vederea simplificării procesului de administrare fiscală și asigurării echității fiscale;
–majorarea scutirilor acordate persoanelor fizice, în special scutirii pentru persoane întreținute cu 50%;
–reducerea de la 18% la 12% a cotei impozitului pe venit pentru persoanele care activează în domeniul justiției;
–extinderea termenului de aplicare a facilităților fiscale la impozitul pe venit pentru sectorul IT;
–modificarea regimul TVA în agricultură prin aplicarea unei cote reduse a TVA pentru îngrășăminte și fertilizanți concomitent cu aplicarea aceleiași cote a TVA pentru producția agricolă primară;
–reducerea cotei TVA de la 15% la 12% pentru sectorul HoReCa;
–extinderea Programului de rambursare a TVA până la 30 septembrie 2021 pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale;
–asigurarea concurenței loiale prin revizuirea tratamentului fiscal al mărfurilor importate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, prin micșorarea plafonului neimpozabil de la 200 la 100 de euro, începând cu 1 mai 2021 pentru procurările de pe platformele de comerț online;
– stabilirea cotelor accizelor pentru anii 2021-2023, astfel fiind propusă creșterea anuală la produsele din tutun cu 15%, băuturi alcoolice cu 5% și produse petroliere cu 9%;
– instituirea mecanismului de subvenționare a creării locurilor de muncă, prin subvenționarea salariilor în cazul angajării tinerilor, cetățenilor aflați peste hotare și persoanelor cu dizabilități – suma alocațiilor din bugetul de stat pentru anul 2021 pentru programul respectiv constituie 200 milioane de lei și altele.

 

Suplimentar, proiectul de lege conține și propuneri ce vin să consolideze autonomia financiară și decizională a autorităților locale prin: anularea reducerii de 15% la achitarea impozitului pe bunuri imobiliare; acordarea dreptului autorităților locale din localitățile rurale de a stabili de sine stătător în limitele de la 0,05% până la 0,4% a cotei impozitului pe bunurile imobiliare; acordarea competențelor de a stabili taxe locale speciale pentru prestarea serviciilor publice, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal, în mărimea și modul stabilit de autoritățile publice locale.

 

Proiectul de lege prevede și unele măsuri de politică salarială, propuse pentru anul 2021, în special de majorare a sporului cu caracter specific personalului medical cu 30%.

 

Proiectul a fost consultat cu autoritățile publice, asociațiile de business, patronate, sindicate și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Documentul urmează a fi discutat și în celelalte comisii parlamentare și dezbătut în plenul Legislativului.

via | multimedia.parlament.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

887 vizualizări

Data publicării:

02 Decembrie /2020 16:15

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

politica fiscală și bugetară | Proiect | impozit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon