28
06 2018
704

Compensarea cheltuielilor pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale

Din Fondul de intervenție a Guvernului vor fi alocate autorităților publice, pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale, 2, 3 mil. lei. Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede alocarea mijloacelor financiare și eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat. Astfel, din Fondul de intervenție al Guvernului vor fi alocate următoarele mijloace financiare pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale: Ministerului Afacerilor Interne – pentru recuperarea cheltuielilor suportate pentru salubrizarea mun. Bălți la 28-30 decembrie 2017 și pentru lichidarea consecințelor ninsorilor abundente din 17-19 ianuarie 2018 – 159,1 mii lei. Inspectoratului General pentru Situații de Urgență – pentru recuperarea cheltuielilor suportate pentru salubrizarea mun. Bălți la 28-30 decembrie 2017 și pentru lichidarea consecințelor ninsorilor abundente din 17-19 ianuarie 2018 – 111,5 mii lei. Departamentului Trupelor de Carabinieri – pentru recuperarea cheltuielilor suportate pentru salubrizarea mun. Bălți la 28-30 decembrie 2017 – 47, 6 mii lei. Î.M. Regia exploatare a drumurilor și podurilor „Exdrupo”, mun. Chișinău – pentru recuperarea cheltuielilor suportate pentru salubrizarea mun. Bălți la 28-30 decembrie 2017 – 29,2 mii lei. Î.M. Regia „Autosalubrizare”, mun. Chișinău – pentru recuperarea cheltuielilor suportate pentru salubrizarea mun. Bălți la 28-30 decembrie 2017 – 30 mii lei. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării – pentru recuperarea cheltuielilor suportate pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale din 19-21 aprilie 2017 la Grădina Botanică – 1, 9 mil. lei. Locuitoarei sat. Văratic, r-nul Rîșcani - pentru reparația locuinței afectate de incendiu - 200 mii lei. Totodată, hotărârea prevede eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat Consiliului raional din Florești, Consiliului raional din Șoldănești, primăriei satului Cobâlea și primăriei orașului Șoldănești, în sumă totală de 159 mii lei, pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale. Costul bunurilor materiale eliberate din rezervele material va fi achitat Agenției Rezerve Materiale. Autoritățile publice beneficiare de mijloacele financiare alocate vor perfecta documentele necesare pentru recuperarea cheltuielilor și vor întreprinde măsurile ce se impun pentru recepţionarea, transportarea, distribuirea şi monitorizarea utilizării conform destinaţiei a bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat, se menționează în nota proiectului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.