Știri

Compensarea prejudiciului moral al consumatorului, susţinută de instanţă

La 29 mai 2015, Gheorghe C. şi Ion C. au depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Chişinău-Gaz” cu privire la anularea actului, compensarea prejudiciului moral şi încasarea cheltuielilor de judecată. În motivarea acţiunii, au invocat că reprezentanţii furnizorului SRL „Chişinău-Gaz” au deconectat de la reţeaua de distribuire a gazelor naturale instalaţia de utilizare a consumatorului final Gheorghe C. pe motiv că contorul ar fi fost magnetizat, iar cazanul este unit prin ţevi de cupru, ceea ce este o încălcare gravă a procedurii de deconectare, stabilită prin Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 415 din 25 mai 2011. Cererea prealabilă a consumatorului cu solicitarea anulării dispoziţiei privind deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului, conectarea instalaţiei şi compensarea prejudiciului moral suportat de către consumatorul final şi membrii familiei acestuia în legătură cu deconectarea instalaţiei de utilizare de la reţeaua de gaze naturalea fost respinsă de SRL „Chişinău-Gaz”. Consumatorul afirmă că de către reprezentanţii furnizorului au fost comise mai multe încălcări ale legislaţiei în vigoare: consumatorul nu a fost informat despre ulterioara deconectare, nu au fost indicate motivele ulterioarei deconectări, reprezentanţii furnizorului au plecat tacit, în conţinutul Actului de demontare a echipamentului de măsurare şi dispoziţiei de deconectare a instalaţiei din 25 februarie 2015 a fost indicat greşit numele consumatorului final. Potrivit procesului-verbal nr. 151 al şedinţei grupului de lucru al SRL „Chişinău-Gaz”, s-a propus prezentarea de către consumator a contorului pentru verificare metrologică, reconectarea gazului la utilajul legalizat şi legalizarea utilajului ilicit, iar la 16 noiembrie 2015, Gheorghe C. a fost reconectat la reţeaua de gaze naturale. Înaintând acţiunea în judecată, Gheorghe C. a solicitat anularea dispoziţiei de deconectare a SRL „Chişinău-Gaz” din 25 februarie 2015, compensarea prejudiciului moral suportat în valoare de 100000 lei şi încasarea cheltuielilor de judecată în sumă de 6000 lei. Prima instanţă a ajuns la concluzia temeiniciei parţiale a acţiunii, a anulat dispoziţia de deconectare şi a încasat de la SRL „Chişinău-Gaz” în beneficiul lui Gheorghe C. suma de 20000 lei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat şi suma de 5000 lei cheltuieli de asistenţă juridică. Raportând prevederile enunţate la caz, Curtea Supremă de Justiţie a relevat că motivul deconectării instalaţiei de utilizare de la reţeaua de gaze naturale a consumatorului final precum că cazanul este unit prin ţevi de cupru, invocat în dispoziţia SRL „Chişinău-Gaz” de deconectare a instalaţiei, nu poate fi considerat ca unul prevăzut în lista exhaustivă a temeiurilor de deconectare a consumatorilor casnici finali de la reţeaua de gaze naturale reglementate de pct. 80 şi 801 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. De altfel, este indubitabil că nici temeiul precum că contorul ar fi fost magnetizat, nu s-a adeverit pe parcursul examinării cauzei, deoarece echipamentul de măsurare a fost supus verificării metrologice de stat şi nu au fost depistate careva ilegalităţi. Astfel, deconectarea instalaţiei de gaze naturale a consumatorului final a avut loc cu încălcări, fără ca consumatorul să fie preavizat, iar suspiciunile de intervenţie la instalaţie nu s-au adeverit şi pretinsul pericol pentru persoane nu a fost constatat, motiv pentru care SRL „Chişinău-Gaz” trebuie să-i achite consumatorului suma de 20000 lei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat şi suma de 6000 lei cheltuieli de asistenţă juridică (decizia CSJ din 17.01.2018 dosarul nr. 3ra-17/18).
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Curtea Supremă de Justiţie al Republicii Moldova

1346 vizualizări

Data publicării:

22 Ianuarie /2018 15:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon