03
07 2020
1322

Compensații pentru munca prestată în condiții de risc pentru sănătate

Pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau declararea stării de urgență în sănătate publică, personalul unităților bugetare poate beneficia de spor de compensare pentru munca prestată în condiții de risc pentru sănătate. Guvernul a susținut proiectul de lege  înaintat cu titlu de inițiativă legislativă, ce prevede modificarea unor acte legislative. Autorii și-au propus reglementarea dreptului salariaților din unitățile cu toate tipurile de proprietate de a beneficia de spor pentru munca prestată în condiții de risc pentru sănătate.

 

Astfel, în Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar  se propune a fi completată cu un articol ce va reglementa acordarea acestui spor.

 

Conform proiectului, pentru munca prestată în condiții de risc pentru sănătate salariatului i se poate calcula suplimentar până la 100 % din salariul de bază. Mărimea concretă a sporului se stabilește de către conducătorul unității bugetare în funcție de aportul și profesionalismul personalului în prestarea muncii cu risc pentru sănătate și va constitui parte a salariului lunar și se include în calculul salariului mediu în toate cazurile de aplicare.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.