12
07 2019
1268

Componența Consiliului de contabilitate și raportare financiară, aprobată

Pe lângă Ministerul Finanțelor este instituit Consiliul de contabilitate și raportare financiară, misiunea căruia este dezvoltarea continuă și perfecționarea domeniului. Acesta este instituit ca organ consultativ pentru examinarea proiectelor actelor normative în domeniul dat, inclusiv a proiectelor Standardelor Naţionale de Contabilitate, indicaţiilor metodice, regulamentelor, instrucţiunilor şi altor acte normative ce reglementează ținerea contabilității și raportarea financiară. În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 101 din 28 iunie 2019 cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lângă Ministerul Finanțelor. În componența Consiliului sunt incluși 15 membri, cinci dintre care sunt autori fideli ai publicației noastre:Dorel Noroc – șef al Direcției politici fiscale și vamale, împuternicit cu exercitarea funcției de secretar de stat, Ministerul Finanțelor, care va deține și funcția de președinte al Consiliului • Stela Paduca – consultant principal al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor, care este secretar al Consiliului • Lidia Foalea – șef al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor • Natalia Tonu – șef adjunct al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor • Ion Veveriță – director al Departamentului raportări și statistică, Banca Națională a Moldovei • Polina Condrea – șef al Direcției analiză și actuariat din cadrul Direcției generale asigurări, Comisia Națională a Pieței Financiare • Andrei Crăciun – șef al Direcției generale colectarea datelor entității economice, Biroul Național de Statistică • Ana Djurinscaia – director financiar și manager pe politici fiscale, Asociația Businessului European • Artur Vârtosu – director financiar, I.M. „Efes Vitanta Moldova brewery” S.A, Asociația Investitorilor Străini • Natalia Zlatina – director executiv, Asociația Contabililor și Auditorilor din Republica Moldova • Alexandru Nederița – doctor habilitat în economie, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova • Anatol Graur – doctor în economie, conferențiar universitar, Departamentul contabilitate, audit și analiza economică, facultatea Contabilitate, Academia de Studii Economice din Moldova • Natalia Țiriulnicova – doctor în economie, conferențiar universitar, Departamentul contabilitate, audit și analiza economică, facultatea Contabilitate, Academia de Studii Economice din Moldova • Cristina Dolghii – doctor în economie, conferențiar universitar, șef al Departamentului contabilitate și informatică economică, Universitatea de Stat din Moldova • Tatiana Șevciuc – doctor în economie, conferențiar universitar, catedra contabilitate, Universitatea Agrară de Stat din Moldova Componenţa Consiliului se confirmă o dată la 3 ani de către Ministerul Finanțelor. Reprezentanții BNM, CNPF, BNS, asociaţiilor mediului de afaceri şi celor profesionale și mediului academic sunt desemnați în calitate de membri ai Consiliului la solicitarea ministerului, cu condiția respectării criteriilor obligatorii de desemnare și întocmirii Acordului personal al membrului Consiliului. Criteriile obligatorii sunt prevăzute în Regulamentul de activitate a Consiliului de contabilitate și raportare financiară: studii superioare în domeniul economico-financiar, lipsa antecedentelor penale nestinse, vechime în muncă de cel puţin 5 ani în domeniul economico-financiar, cunoaşterea contabilităţii şi raportării financiare și posedarea limbii române. Sursele de finanţare ale Consiliului de contabilitate și raportare financiară sunt prevăzute distinct în bugetul Ministerului Finanţelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.