20
12 2018
845

Componența nominală a Comitetului de supraveghere a auditului, aprobată de Guvern

Guvernul a aprobat în ședința de ieri, 19 decembrie 2018, componența nominală a Comitetului de supraveghere a auditului. Astfel, din componența Comitetului fac parte: • Natalia Tonu – şef adjunct al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanţelor • Silvia Cemertan – consultant principal în Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanţelor Stela Cibotari – șef al Direcției reglementare a Departamentului reglementare și autorizare, Banca Națională a Moldovei • Petru Rotaru – membru al Curții de Conturi • Svetlana Lupașcu – consilier al președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare • Livia Gurduza – reprezentant al mediului de afaceri • Anatolie Iachimovschi – reprezentant al mediului academic specializat în audit. Membrii Comitetului au fost selectați în urma unei proceduri de numire transparente stabilite în pct. 10 al Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului. Printre criteriile stabilite în acest punct se enumeră studii superioare în domeniul economic sau juridic, vechime în muncă de cel puțin 10 ani în domeniul economic sau juridic/educației în sfera auditului, nu are antecedente penale, fapt confirmat prin cazier judiciar etc. Reprezentantul mediului academic specializat în audit și reprezentantul mediului de afaceri au fost selectați de Comisia de concurs din cadrul Ministerului Finanțelor, iar candidaturile reprezentanților BNM, Curții de Conturi și CNPF au fost solicitate de Ministerul Finanțelor. Comitetul de supraveghere a auditului este organul de conducere al Consiliului de supraveghere publică a auditului și este format din 7 membri nepracticieni pe un termen de 3 ani pentru maximum 2 termene consecutive. Comitetul are ca atribuții:examinarea și aprobarea proiectului bugetului, executarea bugetului, planul anual de activitate, planul semestrial de control extern al calității, raportul anual de activitate ale Consiliului; • aprobarea actelor normative elaborate de către Consiliu în vederea exercitării funcției de supraveghere • aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii personalului Consiliului elaborat de către Consiliu; • organizarea concursului pentru suplinirea funcției de director; examinarea experienței acumulate de către persoanele fizice care au o vechime în muncă de cel puțin 15 ani în domeniul economic sau juridic pentru scutirea de la stagiul în audit; • stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de către Consiliu • avizarea proiectelor actelor normative de reglementare a auditului în sectorul corporativ elaborate de către Ministerul Finanțelor • supravegherea modului în care auditorii și entitățile de audit respectă prevederile legislației în domeniul auditului situațiilor financiare, standardelor de audit și ale Codului etic; • monitorizarea proceselor de certificare și instruire profesională continuă a auditorilor. Membrii Comitetului au dreptul la o remunerație în mărime de 10% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru participarea în cadrul unei ședințe a Comitetului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.