22
10 2019
1049

Componența nominală a Consiliului Economic, aprobată

Prin Decizia nr. 100 semnată astăzi, 22 octombrie 2019, Prim-ministrul Maia Sandu a aprobat componența nominală a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Potrivit deciziei, în componența Consiliului sunt incluși 118 membri, reprezentanți ai mediului de afaceri și asociațiilor de business, comunității științifice din Moldova, organizațiilor internaționale active în domeniul reformelor mediului de afaceri, precum și ai autorităților și instituțiilor publice. În cazul eliberării din funcțiile deținute a persoanelor din componența Consiliului, atribuțiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate, după îndeplinirea procedurilor prevăzute în Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic, fără emiterea altei decizii. Menționăm că, potrivit Regulamentului, Consiliul Economic este instituit pe lângă Prim-ministru în calitate de organ consultativ în vederea asigurării monitorizării, corelării şi perfecţionării politicii guvernamentale de reformă şi dezvoltare social-economică. Consiliul are ca atribuţii examinarea solicitărilor din partea Prim-ministrului, analizarea chestiunilor de ordin economic incluse în ordinea de zi a şedinţelor Guvernului, evaluarea strategiilor şi programelor de dezvoltare social-economică elaborate de ministere, departamente, alte autorităţi. Totodată, Consiliul iniţiază propuneri privind perfecţionarea politicilor monetar-creditare, bugetar-fiscale, de comerţ exterior şi interior, de stimulare a proceselor investiţionale şi dezvoltare a sectorului privat, de sprijinire a sectorului real al economiei naţionale, de dezvoltare a infrastucturii, de ameliorare a situaţiei pe piaţa muncii, de dezvoltare umană şi protecţie socială etc. Decizia nr. 100.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.