Știri

Comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 27 noiembrie 2014, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre: 1. se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual; 2. se menţin ratele de dobîndă: • la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual; • la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual; 3. se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul. Ritmul anual al inflaţiei în luna octombrie a constituit 4.8 la sută, menţinîndu-se la nivelul înregistrat în luna precedentă, preponderent ca urmare a contribuţiei din partea preţurilor la produsele alimentare şi a inflaţiei de bază, de 1.8 şi, respectiv, 1.9 puncte procentuale. Pe durata a peste 2 ani şi jumătate, rata anuală a inflaţiei se menţine în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută. În luna octombrie, rata anuală a inflaţiei de bază a constituit 5.8 la sută, fiind similară celei din luna septembrie. Conform informaţiei publicate de BNS, în luna septembrie 2014 producția industrială și importurile au sporit cu 7.4 şi 0.7 la sută respectiv, iar exporturile au scăzut cu 6.2 la sută. În luna octombrie 2014, volumul mărfurilor transportate a înregistrat o majorare de 0.9 la sută faţă de luna octombrie 2013. Din perspectiva cererii de consum, ritmul anual de creştere al salariului mediu real pe economie în trimestrul III, 2014 a constituit 6.6 la sută, fiind cu 4.1 puncte procentuale superior celui din trimestrul II, 2014. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin băncile din Republica Moldova au scăzut în luna octombrie cu 9.0 la sută, iar pentru perioada ianuarie-octombrie 2014 au înregistrat o majorare de 6.08 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2013. Procesele de creditare şi de economisire în luna octombrie 2014 au înregistrat o evoluţie ascendentă comparativ cu perioada similară a anului precedent. Astfel, soldul creditelor acordate economiei a consemnat o creştere de 21.6 la sută faţă de sfîrşitul lunii octombrie 2013, iar cel al depozitelor s-a majorat cu 11.4 la sută. Rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 0.16 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna septembrie 2014, constituind 10.66 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei a scăzut cu 0.03 puncte procentuale comparativ cu valoarea din luna septembrie, constituind 7.62 la sută. Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor cu predominarea celor dezinflaţioniste, generate în special de deprecierea monedelor naţionale ale principalilor parteneri comerciali, scăderea pe pieţele internaţionale a preţului la petrol şi la produsele alimentare și de diminuarea cererii agregate interne. Efectele secundare ale diminuării preţurilor la produsele energetice pot micşora ritmul de creştere a preţurilor la alte produse şi servicii aflate în coşul IPC. Totodată, riscul tot mai pronunţat al unei recesiuni în economiile ţărilor din zona euro şi Federaţia Rusă – principalilor parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induce riscuri dezinflaţioniste adiţionale evoluţiei inflaţiei pe termen mediu. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaţioniste. Interdicţiile de comerţ deja impuse de Federaţia Rusă pentru unele produse alimentare, dar şi alte restricții care ar putea surveni, vor spori presiunile dezinflaţioniste pe termen scurt, în condiţiile atestării unui surplus de ofertă pe piaţa internă. În context, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa din 27 noiembrie 2014, au decis prin vot unanim să menţină rata dobînzii de politică monetară la nivelul de 3.5 la sută anual. Totodată, s-a luat hotărîrea de a menţine norma rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul. Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat. Banca Naţională va continua să propună băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anii 2014-2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 28 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale. BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ exterior, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu. Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 30 decembrie 2014, conform calendarului anunţat.

via moldpres.md

Instituții:

Banca Naţională a Moldovei

1855 vizualizări

Data publicării:

27 Noiembrie /2014 15:45

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Banca Naționață a Moldovei | comunicat | depozite | Credite

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon