06
05 2021
466

Conceptul SI „Înregistrare cu statut de șomer”

Implementarea Sistemului informațional „Înregistrare cu statut de șomer” (SI „îSȘ”) va modifica modul de depunere a cererii de înregistrare cu statut de șomer și a documentelor aferente serviciului, precum și examinarea întrunirii condițiilor necesare de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj, prevede proiectul Conceptului SI „ÎSȘ” elaborat  de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor de stat.
 
SI va asigura ținerea evidenței în registrul persoanelor înregistrate cu statut de șomer, a beneficiarilor de ajutor de șomaj și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă doar în regim informațional, eliminând necesitatea păstrării registrelor pe suport de hârtie. Autorii proiectului consideră că implementarea unui model nou de înregistrare a persoanelor cu statut de șomer, prin digitalizarea acestuia, va asigura eficientizarea procesului de acordare a statutului de șomer și a dreptului la ajutorul de șomaj, simplificarea procesului de comunicare între șomer și subdiviziunea teritorială, între subdiviziunile teritoriale și instituțiile / autoritățile competente.
 
Conform proiectului, posesor al SI „ÎSȘ” va fi desemnată Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), care, în calitate de implementator, va asigura suportul organizațional și metodologic întru digitizarea proceselor de lucru necesare atingerii obiectivelor sistemului. Acesta va consuma date din surse externe de date și, la rândul său, va furniza informația sistemelor terțe prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate (MConnect).
 
De exemplu, Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul SI SFS, în temeiul solicitării SI „ÎSȘ”, va confirma sau infirma informația dacă solicitantul ajutorului de șomaj nu realizează venituri la momentul stabilirii ajutorului, oferind informația cu privire la venitul solicitantului din activități de muncă, deținerea patentei de întreprinzător sau deținerea gospodăriei țărănești (de fermier) pe teritoriul RM, iar SIA „Registrul electronic al angajaților” va genera informația cu privire la istoricul angajării în câmpul muncii a solicitantului.
 
Implementarea acestui proiect va fi finanțată din mijloacele financiare ale proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” realizat de Agenția de Guvernare Electronică, costurile fiind estimate la circa 1,8 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.