Știri

Conceptul SIA „Registrul electronic al angajaților” pentru sectorul bugetar, în vigoare

Începând cu 1 ianuarie 2021, va fi obligatorie utilizarea Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” pentru Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate sau în care autoritatea are calitatea de fondator, pentru Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină, prevede Hotărârea Guvernului nr. 681 din 10 septembrie 2020 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” (SIA REA) pentru sectorul bugetar, publicată astăzi, 16 septembrie, în „Monitorul oficial”.

 

SIA REA a fost elaborat ca urmare a modificărilor operate în Codul muncii al RM și abrogării HG nr. 1449/2007, conform cărora din 1 septembrie 2019 mecanismul privind carnetele de muncă nu mai este aplicabil, precum și în contextul lipsei, la momentul actual, a unui sistem electronic de evidență integrată și sistematizată a informației aferente persoanelor angajate în sectorul bugetar, inclusiv a informațiilor aferente raporturilor de muncă ale acestora. În prezent, unicele surse de informații cu privire la persoanele angajate sunt datele declarate de către angajatori în dările de seamă fiscale prezentate SFS, informațiile pe care le dețin CNAS și CNAM privind persoanele asigurate, precum și informațiile din Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici.

 

Totodată, în opinia autorilor Conceptului, datele deținute de către fiecare instituție în parte nu sunt complete și suficiente pentru crearea unui registru la nivel național, rapoartele fiind prezentate cu aceleași date către diverse instituții publice, la un anumit interval de timp după apariția și/sau modificarea raportului de muncă. Informațiile deținute nu permit oferirea și verificarea lor la zi, iar în multe cazuri datele raportate pe aceleași compartimente diferă de la o instituție la alta și nu se cunoaște care dintre acestea sunt conforme ultimei situații a entității. SIA REA va permite monitorizarea în timp real de către angajat, în mod individual, a respectării obligațiilor de către angajator. Sistemul propune automatizarea proceselor de evidență a persoanelor angajate în câmpul muncii, asigurarea păstrării istoricului aferent raporturilor de muncă și facilitarea accesului.
 

Inițial, SIA REA va fi implementat pentru sectorul bugetar, ulterior se va analiza, descrie și aproba procesul de ajustare și integrare a acestuia pentru sectorul real.

 

Prin crearea SIA REA se urmărește scopul atingerii a următoarelor obiective:

1) asigurarea unei evidențe unice despre angajați și angajatori, conform tendințelor internaționale de dezvoltare;

2) asigurarea unei evidențe la nivel de stat a numărului de unități de personal și a fondului de retribuire a muncii în bugete, din componentele bugetului public național (BPN);

3) reducerea costurilor de administrare a proceselor existente în câmpul muncii în Republica Moldova;

4) optimizarea procedurii de raportare către autoritățile publice ale statului;

5) reducerea numărului de rapoarte prezentate de către angajatori ulterior implementării SIA REA, precum și optimizarea acestora;

6) asigurarea accesului on-line a angajaților și angajatorilor la SIA REA;

7) asigurarea accesului autorităților publice ale statului (conform competenței) la informația din SIA REA;

8) eficientizarea activității autorităților publice ale statului împuternicite cu funcții de control în domeniu.

 

Contururile funcționale de bază ale SIA REA sunt: evidența angajatorilor care angajează salariați în baza contractului individual de muncă sau a actului administrativ de numire în funcția publică; evidența angajaților – salariaților (sectorul bugetar, inclusiv cu statut special); generarea extraselor privind raporturile de muncă; generarea rapoartelor; generarea registrelor de evidență; generarea formularelor aferent raporturilor de muncă și veniturilor obținute.

SIA REA va fi integrat și va interacționa cu sistemele informaționale de stat MConnect (pentru schimbul de date între SIA REA și sistemele informaționale ale autorităților și instituțiilor publice), MPass (pentru autentificarea și autorizarea pe bază de roluri în cadrul sistemului), MSign (pentru verificarea autenticități și aplicarea semnăturii electronice de către titularii certificatelor cheilor publice), MLog (asigurarea jurnalizării, auditului, evidenței evenimentelor și marcajului de timp), MNotify (pentru transmiterea notificărilor).

 

Pentru preluarea și/sau schimbul de informații și date relevante pentru evidența angajaților, SIA REA interacționează cu resursele informaționale administrative prin accesarea bazelor de date (registrelor) deținute de instituțiile corespunzătoare, utilizând serviciile web furnizate de acestea prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect, inclusiv resursele informaționale compatibile utilizate de către angajatori, și anume:

1) Registrul fiscal de stat al cărui posesor este SFS;

2) Registrul de stat al unităților de drept;

3) Registrul de stat al populației;

4) Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale;

5) Registrul de evidență a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală;

6) Registrul de stat al resurselor de apărare;

7) Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici;

8) Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră;

9) alte registre și sisteme informaționale în calitate de furnizoare de date necesare SIA REA, cum ar fi: datele necesare aferent studiilor, calificărilor profesionale, nivelul acestora.

 

SIA REA va fi accesibil atât pentru angajatori, cât și pentru angajați prin intermediul SIA „Cabinetului personal al contribuabilului”, accesibil de pe portalul www.sfs.md. Autentificarea în cadrul SIA REA se va efectua prin intermediul serviciului guvernamental MPass.

 

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” va reveni cu detalii la subiect.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2428 vizualizări

Data publicării:

16 Octombrie /2020 08:09

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon