30
03 2020
506

Conceptul SMI în domeniul transportului rutier, publicat

În Monitorul Oficial din 27 martie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 126 din 26 februarie 2020 pentru aprobarea Conceptului tehnic privind Sistemul de management integrat în domeniul transportului rutier (SMI). Dezvoltarea, funcționarea și implementarea SMI va fi asigurată de către Agenția Națională Transport Auto. SMI constituie o soluție ce are ca scop asigurarea tranziției de la modalitățile tradiționale de procesare manuală a documentelor pe suport de hârtie spre digitizarea totală și diminuarea intermediarilor procesului de interacțiune a operatorilor de transport rutier și a cetățenilor cu ANTA. Sistemul va fi format din 8 subsisteme informatice: 1. „Portalul WEB ANTA”; 2. „Administrare și acces SMI”; 3. „e-Autorizație transport”; 4. „Monitorizare GPS”; 5. „e-Bilet”; 6. „Autotest”; 7. Platforma de analiză și generare rapoarte; 8. Magistrala de servicii ANTA. Implementarea sistemului va permite sporirea transparenței activității ANTA, va standardiza procesele de business și documentele aferente fluxurilor de lucru, va reduce timpul de interacțiune cu solicitații de acte permisive în domeniul transportului, va asigura mecanisme eficiente de transparentizare a procesului de eliberare a actelor permisive și monitorizare a activității operatorilor de transport rutier. Totodată, sistemul va fi capabil să elibereze următoarele categorii de acte permisive: autorizație pentru activități conexe transportului rutier ; autorizație de transport rutier de persoane prin servicii regulate; autorizație de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale; autorizație pentru servicii ocazionale neliberalizate, autorizație de transport rutier în trafic internațional; autorizație de tip tranzit; autorizație de tip bilateral; autorizație CEMT; autorizație de tip terță țară; autorizație de tip universal; autorizație unitară; autorizație multiplă; autorizație TRACECA; autorizație de tip unilateral; autorizație de tip multilateral; autorizație de categoria I, II și III; autorizație cu stoc nelimitat; autorizație de tip intrare fără mărfuri; autorizație de tip pendular și autorizație BSEC.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.