27
03 2020
758

Conceptul tehnic al SIA „Registrul mandatelor de executare”, publicat

În MO al RM de astăzi, 27 martie 2020, a fost publicată și a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr.187 din 25 martie 2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul mandatelor de executare” (RME). Amintim că, la 1 aprilie 2019, odată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ al RM, în sarcina Serviciului Fiscal de Stat a fost stabilită executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public. Procedura de executare a acestor creanțe se inițiază la prezentarea SFS a unui mandat de executare de către autoritatea publică îndreptățită să revendice dreptul supus executării și în baza acestui mandat autoritatea fiscală inițiază executarea silită a creanțelor în conformitate cu regulile stabilite de Codul fiscal. Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr.618 din 11 decembrie 2019, a fost aprobat Regulamentul privind procedura de executare a creanţelor băneşti bazate pe dispoziţii de drept public. Concomitent, în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.636 din 11 decembrie 2020, în responsabilitatea Ministerului Finanțelor a fost stabilită implementarea Sistemului informaţional automatizat “Registrul mandatelor de executare”, cu termen de realizare octombrie 2020. Având la bază aceste acte normative, a fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului nr.187/2020 prin care a fost aprobat Conceptul tehnic al sistemul informațional respectiv. Aprobarea Conceptului urmărește scopul de a institui un sistem informațional prin intermediul căruia să fie asigurată conexiunea și comunicarea părților implicate în procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public, precum și gestionarea, în mod electronic, a întregului flux de documente și activități în procesul de executare a acestor creanțe. Funcționarea și aplicarea acestui sistem presupune: 1. prezentarea mandatelor de executare exclusiv în format electronic prin intermediul sistemului; 2. conlucrarea părților implicate în procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public prin intermediul sistemului; 3. asigurarea controlului on-line asupra executării mandatelor de executare; 4. evidența electronică a mandatelor de executare, a debitorilor și creditorilor, a creanțelor, a acțiunilor de executare; 5. generarea datelor statistice necesare; 6. schimbul de date și informații cu alte sisteme informaționale ale statului. Implementarea și funcționarea sistemului prezintă următoarele beneficii: 1. îmbunătăţirea, automatizarea şi eficientizarea activităţii de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public; 2. asigurarea accesului în mod operativ la toate informațiile necesare desfășurării activității de executare atât din sursele interne, cât și din surse externe de date; 3. micșorarea timpului necesar pentru examinarea prealabilă de identificare a bunurilor debitorului și a măsurilor optime de aplicare asupra bunurilor; 4. reducerea timpului aferent aplicării măsurilor de executare; 5. sporirea încasării creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public neachitate în mod benevol; 6. automatizarea transferului de informații (creșterea gradului de interoperabilitate) între toate structurile instituțiilor beneficiare și dezvoltarea serviciilor G2G (Guvern pentru Guvern); 7. realizarea unui mecanism eficient de colaborare între actorii implicați în procedurile de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public. Pașii care urmează după aprobarea Conceptului sunt acțiunile de elaborare și aprobare a sarcinii tehnice a „RME”, aprobarea anexei tehnice aferent schimbului de date cu privire la mandatele de executare, dezvoltarea, testarea și lansarea în exploatare industrială a SIA „RME”. Astfel, după implementarea definitivă a sistemului, prezentarea mandatelor de executare și comunicarea părților implicate în procedură se va efectua exclusiv prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Registrul mandatelor de executare”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.