18
06 2018
811

Concilierea părților contractelor colective de muncă

Concilierea părților conflictului colectiv de muncă și emiterea unei decizii în acest sens se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare. Săptămâna trecută Parlamentul a votat, în prima lectură, un proiect de lege ce are drept scop perfecționarea prevederilor Codului Muncii ce țin de procedura de conciliere a părților conflictului colectiv de muncă și stabilirea unui termen concret de soluționarea a acestuia. Autorii au menționat că un asemenea proiect este necesar dat fiind faptul că în acest domeniu sunt frecvente practicile negative. Astfel, în art. 359 din Codul Muncii va fi stipulat că Comisia de conciliere va examina revendicările părților conflictului colectiv de muncă în termen de zece zile de la data constituirii. Acest termen poate fi prelungit, cu cel mult 5 zile lucrătoare, printr-un acord comun al membrilor comisiei de conciliere. În cazul în care aceștia au ajuns la o înțelegere asupra revendicărilor înaintate de reprezentanții salariaților, comisia va adopta o decizie obligatorie pentru părțile conflictului, pe care o va remite acestora în 24 ore din momentul adoptării. Codul Muncii, deși stabilește unele condiții procedurale pentru comisia de conciliere, nu statutează un termen limită pentru examinarea conflictului colectiv de muncă. Autorii consideră că prevederile proiectului vor elimina situațiile de abuz legate de tergiversarea emiterii unei decizii și responsabilizarea membrilor comisiei de conciliere în luarea deciziei legate de situațiile de conflict, precum și asigurarea respectării drepturilor și intereselor de muncă ale salariaților și angajatorilor. Prevederile proiectului nu implică costuri suplimentare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.