15
09 2018
615

Concurs pentru co-finanțarea proiectelor asociațiilor obștești

Pentru anul 2019 vor fi alocate 5 mil. lei pentru co-finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale asociaţiilor obşteşti. În acest sens, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării invită sociațiile obșești să depună dosarele de participare până 15 octombrie 2018. La selectarea dosarelor se vor lua în considerare următoarele criterii:importanţa culturală a proiectului; • actualitateaacestuia, încadrarea în obiectivele şi acţiunile strategiei de dezvoltare a culturii naţionale; • importanţa socială a proiectului; • durabilitatea şi capacitatea asociaţiei de a realiza proiectul; • impactul; • capacitatea asociaţiei de a atrage resurse financiare şi parteneri; • fundamentarea obiectivelor; • motivarea bugetului. Dosarul de participare va include solicitarea de participare la concurs, proiectul cultural, bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului, datele privind persoana juridică, dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi (scrisori de intenţie, contracte de sponsorizare, alte forme de sprijin financiar). De asemenea, se vor anexa copiile situaţiilor financiare anuale pe 3 ani consecutivi, prezentate Serviciului informaţional al rapoartelor financiare, subordonat Biroului Naţional de Statistică, certificatul despre lipsa datoriilor faţă de buget și certificatul organului de conducere al asociaţiei privind lipsa obligaţiilor şi restanțelor faţă de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.