16
07 2018
910

Concurs pentru operatorii de transport de pasageri

Agenția Națională Transport Auto a publicat în MO din 13 iulie curent Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor rute regulate interraionale și internaționale de transport de pasageri. Conform comunicatului aprobat de minister la 26 iunie 2018, concursul de atribuire a dreptului de deservire a serviciilor regulate interraionale, dar și celei internaționale (Dubăsari – Kotovsk) va fi desfășurat la 14 august curent în sediul Ministerului Economiei și Infrastructurii. Pentru participare la concurs, cu cel puțin 7 zile înainte de data desfășurării acestuia operatorii de transport rutier vor depune o cerere de forma stabilită de Regulile de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători ale Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărâre de Guvern la care vor anexa pachetul de documente sigilat (în plic), separat pentru fiecare cursă, în copii: - extrasul din Registrul operatorilor de transport rutier și lista vehiculelor rutiere notificate sau, după caz, copia licenței pentru activitatea de transport rutier de persoane prin servicii regulate, ocazionale, inclusiv turistice (în trafic național, internaţional), cu copiile conforme pentru vehiculele care urmează a fi antrenate la deservirea serviciului regulat; - certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport; - raportul cu privire la inspecția tehnică a mijlocului de transport; - certificatul de competență profesională a conducătorului auto; - documentele confirmative de deținere în arendă sau proprietate a bazei tehnico-materiale; - originalul certificatului referitor la defalcările în buget (contul curent generalizat al contribuabilului). Organizatorii concursului menționează ca la acesta nu vor fi admiși operatorii de transport care în ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma cărora le-au fost retrase autorizațiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate, în actele cărora au fost depistate date eronate, al căror set de documente va fi incomplet, nesigilat sau neconform celor menționate anterior. Lista rutelor expuse la concurs este publicată în MO. Totodată, operatorii pot solicita informații suplimentare la numărul de telefon (022) 250-614.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.