02
07 2018
1514

Condiţiile contractelor de creditare vor deveni mai clare

Deținerea informațiilor şi indicilor, susținute prin probe aflate în posesia organelor de control şi a altor instituții de stat despre existența situațiilor privind încălcarea prevederilor Legii nr. 202 privind contractele de credit pentru consumatori va fi considerată temei pentru efectuarea controalelor inopinate asupra unei persoane, în baza evaluării riscurilor, precum şi pentru emiterea inspectorului delegaţiei de control. Această prevedere este inclusă în Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, odată cu publicarea în MO din 29 iunie curent a Legii nr. 94 din 31 mai 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Toate modificările şi completările operate prin această Lege ţin de informarea corectă şi deplină a beneficiarilor de credite şi protecţia drepturilor acestora. Conform completărilor introduse în Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori, informaţia privind dobânda anuală efectivă, dobânda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator, calculate la momentul încheierii contractului de credit se menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul acestei rate, dar şi costurile totale ale creditului pentru consumator, calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective, se indică în mod evidențiat (cu caractere aldine). Totodată, Codul contravenţional, în partea ce ţine de răspunderea pentru încălcarea cerinţelor prescrise sau declarate privind producerea, depozitarea, punerea la dispoziție pe piață şi comercializarea produselor, privind prestarea serviciilor şi încălcarea regulilor de protecţie a consumatorilor prevede majorarea drastică a sancţiunilor. Astfel, încălcarea cerinţelor legislaţiei privind contractele de credit pentru consumatori prin neprezentarea sau prezentarea necompletă a informaţiei standard care trebuie inclusă în publicitate sau a informaţiei precontractuale referitoare la contractul de credit, se sancţionează cu amendă de la 300 la 350 UC, anterior constituind doar 30-45 UC. Modificările mai prevăd că neincluderea în contract a informațiilor standard obligatorii referitoare la contractul de credit pentru consumatori se sancționează cu amendă de la 300 la 350 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 la 450 UC aplicată persoanei juridice etc. Atenţionăm asupra faptului că aceste prevederi au intrat în vigoare la data publicării – 29 iunie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.