03
09 2020
853

Condiții pentru comercializarea bateriilor din anul 2022

Începând cu 1 ianuarie 2022, pe piață vor plasa baterii și acumulatori numai producătorii înregistrați în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, ținută de Agenția de Mediu prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”. Documentul prevede că producătorii existenți pe piață au obligația de a se înscrie în această Lista în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului (1 ianuarie 2022), primind un număr de înregistrare, care va fi comunicat tuturor rețelelor comerciale, iar producătorii noi vor fi obligați de a se înregistra în Lista în termen de 3 luni de la înregistrarea lor la Agenția Servicii Publice.

 

În Monitorul Oficial din 28 august curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 586 din 31 iulie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori.

 

Regulamentul stabilește categoriile respective de deșeuri, condițiile de protecție a sănătății tuturor celor implicați în ciclul de viață al bateriilor și acumulatorilor – producătorii, importatorii, distribuitorii, consumatorii și agenții economici direct implicați în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a deșeurilor de baterii și acumulatori.

 

Potrivit Regulamentului, producătorii trebuie să realizeze următoarele ținte minime de colectare:

1) 25% – până în anul 2023;

2) 45% – până în anul 2025.

 

Pentru a se stabili atingerea țintei minime, producătorii individuali sau sistemele colective care acționează în numele acestora și agenții economici autorizați care desfășoară activități de tratare, valorificare și reciclare a deșeurilor vor transmite Agenției de Mediu informațiile privind preluarea deșeurilor de către centrele de colectare, tratare și valorificare, preluarea acestora de către distribuitori și colectarea separată de către producătorii individuali sau sistemele colective.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.