17
02 2022
1001

Conducătorul autorității publice va putea stabili realizarea muncii la distanță

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public va fi completată cu prevederi ce vor stabili că  conducătorul autorității publice va putea stabili motivat, cu acordul scris al funcționarului public, realizarea muncii la domiciliu sau muncii la distanță. Particularitățile muncii la distanță ar putea fi prevăzute în fișa postului, regulamentul intern sau alt act administrativ al conducătorului autorității.
 
Parlamentul a aprobat în ședința din 17 februarie curent în lectura a doua un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative ce are ca scop executarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 ce se referă la revizuirea cadrului normativ privind funcția publică și statutul funcționarului publiс.

 

Potrivit proiectului, legea va fi completată și cu prevederea potrivit căreia indemnizația de șomer se achită funcționarului public de către angajator sau de către succesorul acestuia în cazul în care, după expirarea termenului de plată a indemnizației de eliberare din serviciu, persoana nu a fost plasată în câmpul muncii. Indemnizația de șomer se achită la prezentarea actelor confirmative privind înregistrarea cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 

De asemenea, legea va conține prevederi care pun în sarcina conducătorului autorității publice asigurarea respectării cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.