13
03 2020
354

Confirmarea permisului de conducere eliberat în stânga Nistrului

Guvernul a aprobat proiectul de modificare a Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea acestuia și condițiile de admitere la traficul rutier. Proiectul prevede că, persoanele care dețin permis de conducere eliberat în stânga Nistrului sau în municipiul Bender, în cazul în care dispun de acte de identitate aprobate prin Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, pot solicita confirmarea și în Sistemul național al categoriilor/ subcategoriilor de vehicule a dreptului de a conduce vehicule din anumite categorii/subcategorii conform permisului de conducere deținut, precum și eliberarea permisului de conducere național fără susținerea examenului. Această prevedere este propusă în scopul asigurării dreptului constituțional al acestor cetățeni la libera circulație și la conducerea vehiculelor în traficul internațional. Totodată, persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească cu pedeapsă penală de anulare a dreptului de a conduce vehicule, precum și persoanele în privința cărora instanța de judecată a dispus anularea dreptului de a conduce vehicule, pot redobândi acest drept la decăderea temeiurilor, în condiții generale, ca urmare a susținerii examenului pentru obținerea permisului de conducere. De asemenea, persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească cu pedeapsă penală sau sancțiune contravențională de privare de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an și mai mare, pot fi repuse în dreptul de a conduce vehicule la expirarea termenului de privare, cu condiția susținerii probei teoretice a examenului de obținere a permisului. Proiectul mai prevede utilizarea registrelor automatizate ale Agenției Servicii Publice și Ministerului Afacerilor Interne la verificarea solicitantului privind lipsa restricțiilor aplicate asupra dreptului de a conduce vehicule pentru excluderea cazurilor de admitere la examen și obținere frauduloasă a permisului. Totodată, documentul prevede excluderea prezentării copiei actului de identitate la solicitarea serviciilor de examinare și documentare cu permis de conducere, excluderea prezentării copiei autentificate a permisului de conducere obținut în alt stat la solicitarea convertirii acestuia în permis de conducere moldovenesc în scopul reducerii numărului de acte și copii ale acestora, cu asigurarea schimbului electronic de date la verificarea datelor despre solicitant.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.