04
02 2020
1433

Confirmarea stagiului de munca pentru stabilirea pensiei în cazul lichidării întreprinderii

Persoana fizică X a depus la Casa Teritorială de Asigurări Sociale cererea cu privire la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, anexând documentele necesare (confirmarea stagiului, venitului asigurat din care s-au plătit contribuții de asigurări sociale și care constituiau baza de calcul a pensiei). La momentul depunerii cererii, nu au fost anexate certificatele de salariu de la SA „F”, pe motiv că nu le putea găsi. Ulterior (după patru ani), X a adresat către CTAS cerere pentru a-i fi recalculat cuantumul pensiei, cu includerea în stagiul de cotizare și recalculare a coeficientului individual a salariului de la SA „F”, certificatele necesare fiind anexate. Inițial, pensia i-a fost stabilită în mărime de 594,62 de lei, deoarece CTAS nu a luat în calcul toate certificatele de salariu (eliberate de SA „F”), invocându-se motivul imposibilității verificării acestora (întreprinderea a fost lichidată). X a depus o cerere suplimentară către CNAS în vederea înlăturării încălcărilor și omisiunilor admise de către subdiviziunea teritorială, însă solicitantului i-a fost comunicat că cererea este neîntemeiată și depusă tardiv. Pensionarul, nefiind de acord cu corectitudinea calculării pensiei, deoarece la stabilirea coeficientului individual nu a fost inclusă perioada de activitate în anii 1988-1997 la SA „F”, aceasta fiind confirmată prin înscrierea în carnetul de muncă și certificatele anexate, a depus o cerere de chemare în judecată. X a menţionat că alegațiile colaboratorilor CTAS precum că ar fi necesară verificarea documentelor care au servit drept bază pentru eliberarea certificatului nu au un temei juridic, deoarece pensionarul nu poartă nici o vină pentru faptul că întreprinderea s-a lichidat și nu s-au păstrat cărțile de salariu. Reclamantul a solicitat: – recunoașterea ca fiind ilegal refuzul CNAS cu privire la neincluderea stagiului de cotizare realizat până la adresarea stabilirii pensiei pentru perioada 1988-1997 în cadrul SA „F” și neincluderea în calculul venitului mediu asigurat și realizat la determinarea coeficientului individual conform certificatelor de salariu eliberate de SA „F”; – obligarea CNAS să-i recalculeze cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, cu includerea stagiului de cotizare pentru perioada 1988-1997 la SA „F” confirmat prin certificatele anexate; – obligarea CNAS să-i achite diferența prestației de la momentul depunerii cererii de recalculare a pensiei (anul 2014), până la momentul emiterii hotărârii de judecată. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, care a fost menţinută de instanţa de apel şi de către Curtea Supremă de Justiţie, acțiunea a fost admisă integral. Astfel, CNAS a fost obligată să efectueze recalcularea pensiei pentru limită de vârstă stabilită solicitantului, ținând cont inclusiv de stagiul de cotizare realizat în perioada 1988- 1997, cu achitarea diferenței pensiei recalculate în raport cu pensia primită anterior. Instanţele de judecată au menţionat că actul de bază care confirmă stagiul de cotizare, prevăzut la pct. 21 alin. (1) din Regulamentul cu privire la modul de calculare și confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 417 din 03.05.2000, este carnetul de muncă. În lipsa carnetului de muncă sau în cazul în care acesta conține înscrieri incorecte și imprecise, sau în care lipsesc înscrisurile despre anumite perioade de activitate, pentru confirmarea stagiului se iau în considerare adeverințele, extrasele din ordin, conturile personale, statele de salarii, legitimații, referințele, contractele și acordurile de muncă în scris având note referitoare la realizarea acestora, foile matricole și listele-formular, carnetele de membru al artelurilor cooperatiste de producție și alte documente ce conțin informații referitor la perioada de muncă. Art. 33 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat prevede că, reexaminarea drepturilor la pensie este posibilă în virtutea apariției unor noi circumstanțe care au existat până la acordarea dreptului la pensie. Reclamantul a prezentat CNAS certificatele de salarizare și carnetul de muncă pentru a confirma stagiul de cotizare și perioada contributivă din perioada 1988-1997, care este o perioadă anterioară apariției sistemului evidenței individuale a contribuțiilor și a cerut reexaminarea drepturilor la pensie în virtutea acestor circumstanțe. Instanța de judecată a menționat că cadrul normativ existent la etapa depunerii cererii de reexaminare a pensiei prevedea posibilitatea recalculării pensiei pentru perioadele anterioare implementării evidenței individuale, pe baza înscrierilor în carnetul de muncă cât și a oricăror acte confirmative, eliberate de către întreprinderile în cadrul cărora at fi activat solicitantul în perioada de referință. Instanţele de judecată au remarcat că atât certificatele de salarizare, cât și carnetul de muncă prezentate de pensionar sunt semnate și ștampilate de către administratorul și contabilul-șef al SA „F”, fapt care corespunde rigorilor legale în vigoare la data prezentării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.