24
01 2019
1812

Conformarea voluntară - 2019: scutirea de controale a contribuabililor onești

Funcționarul fiscal responsabil de monitorizare va analiza o serie de indicatori de activitate a contribuabilului, prevăzuți în Programul de conformare voluntară pentru anul 2019, elaborat și publicat de Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, funcționarul fiscal va lua în calcul creșterea sau descreșterea în comparație cu perioada similară a anului precedent a următorilor indicatori: • suma obligațiilor fiscale calculate • suma obligaţiilor fiscale achitate • cifra de afaceri • ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări • ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări • numărul mediu scriptic al angajaților • salariul mediu calculat/achitat • numărul de subdiviziuni • restanţele. Funcţionarul fiscal asigură examinarea informației disponibile referitor la fiecare contribuabil în parte. Pentru monitorizarea eficientă a activităţii contribuabilului, funcționarul urmează să consulte toată informaţia disponibilă. Indicatorii de conformare urmează a fi analizați lunar în cazul contribuabililor ce sunt înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA și trimestrial – pentru cei care nu sunt plătitori ai TVA, după prezentarea dărilor de seamă şi procesarea achitărilor. După caz, se va indica efectuarea de vizite fiscale și colectarea informației direct de la contribuabil. În Program sunt stabiliți și indicatorii de performanță pentru activitatea de conformare voluntară a contribuabililor pentru anul 2019. Astfel, este prevăzut că ponderea impozitelor şi taxelor calculate/achitate la un leu vânzări în urma acțiunilor de conformare să sporească cu 20% comparativ cu situația similară a anului precedent la cel puțin 50% din contribuabilii monitorizați conform Programului. De asemenea, se așteaptă, ca în urma acțiunilor de conformare voluntară, obligațiile fiscale calculate/achitate să se majoreze cu 15 % comparativ cu situația similară a anului precedent. Un alt indicator se referă la salariul mediu lunar, care, în urma acțiunilor de conformare, să nu fie mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real cu majorarea până la nivelul salariului mediu pe economie corespunzător genului de activitate practicat. De asemenea, se așteaptă asigurarea stingerii restanțelor la bugetul public național la nivel de 100%. SFS întreprinde măsuri de stimulare morală (non-financiară) a contribuabililor care îşi onorează integral şi în termen obligațiile fiscale prin acordarea certificatelor de credibilitate celor mai onești contribuabili şi a diplomelor de merit celor mai profesioniști contabili, scutindu-i pe o perioadă de 2 ani de controale fiscale prin metoda de verificare totală și tematică, inițiate de organele fiscale. Perioada de scutire poate fi prelungită, cu condiția că contribuabilul nu îşi schimbă comportamentul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.