31
05 2021
285

Conformitatea achizițiilor publice în cadrul MEI realizate în anii 2019-2020

Achizițiile publice desfășurate în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii în anii 2019-2020 nu au întrunit în totalitate principiile fundamentale aplicate în acest domeniu, fiind identificate probleme ce țin de reglementarea necorespunzătoare a activității grupurilor de lucru pentru achiziții în cadrul autorităților contractante; calitatea redusă a planificării achizițiilor publice; digitalizarea neexhaustivă a achizițiilor publice de valoare mică, precum și lipsa sistemelor automatizate de monitoring, raportare și analiză a achizițiilor publice desfășurate.
 
În Monitorul Oficial din 28 mai curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi nr.17 din 29 aprilie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii în anii 2019-2020.

 

În consecință, Curtea menționează că neconcordanțe identificate au influențat în mod negativ procesele de estimare, planificare și executare a bugetelor autorităților contractante în corelare cu principiile de bună guvernare, au limitat transparența în ceea ce privește informarea și accesibilitatea operatorilor economici potențiali, precum și au redus încrederea și veridicitatea datelor statistice naționale aferente achizițiilor publice.

 

În acest context, Curtea recomandă MEI asigure evaluarea, prin prisma Standardelor de control intern în sectorul public aplicabile, a procesului de achiziție publică, precum și să asigure dezvoltarea cadrului regulator intern aferent funcționării grupului de lucru pentru achiziții publice prin elaborarea/ajustarea Regulamentului respectiv, inclusiv cu repartizarea sarcinilor/responsabilităților fiecărui membru al grupului de lucru, pentru a asigura funcționalitatea acestuia în corespundere cu principiile fundamentale stabilite prin cadrul normativ în vigoare.

 

Totodată, MEI trebuie să asigure consolidarea controlului intern prin definirea clară a mecanismului de identificare și sistematizare a necesităților entității de bunuri/lucrări/servicii pentru planificarea realistă a cheltuielilor, precum și efectuarea achizițiilor publice în concordanță cu acestea.

 

În același timp, Curtea recomandă Ministerului Finanțelor adoptarea setului de reglementări complexe privind digitalizarea exhaustivă obligatorie a achizițiilor publice de valoare mică prin aplicarea la desfășurarea acestora a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”, pentru a stimula transformarea și raționalizarea digitală a achizițiilor publice, precum și în scopul obținerii automatizate a informației necesare pentru activitățile de monitoring, raportare și analiză a achizițiilor publice.

 

De asemenea, cadrul normativ în vigoare urmează a fi completat cu prevederi de stabilirea expresă a atribuțiilor și funcțiilor grupurilor de lucru aferente achizițiilor publice de valoare mică în scopul asigurării transparenței activității acestora.

 

Misiunea de audit public extern a avut ca scop evaluarea conformității desfășurării achizițiilor publice în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii în anii 2019-2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.