10
04 2019
610

Conlucrarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat cu instituțiile publice

Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat vor fi abilitate cu dreptul de a monitoriza activitatea instituțiilor publice sau a subdiviziunilor lor teritoriale, în care ministerele și alte autorități administrative centrale au calitatea de fondator, din raza de activitate a oficiului. În acest sens, Cancelaria de Stat propune spre consultare proiectul hotărârii Executivului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului. Proiectul are drept scop crearea cadrului normativ privind asigurarea conlucrării oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat cu serviciile publice desconcentrate ale ministerelor, altor autorități administrative centrale, subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice și întreprinderile de stat, calitatea de fondator ale căror o deține Agenția Proprietății Publice. Potrivit proiectului, Oficiul va colabora cu subdiviziunile teritoriale ale instituțiilor publice în care ministerele și autoritățile administrative centrale au calitatea de fondator, va monitoriza modul de conlucrare a acestora cu autoritățile administrației publice locale și, în caz de depistare a dificultăților, va sesiza Cancelaria de Stat, fondatorii și conducătorii acestor instituții. În același timp, se propune excluderea din competența Oficiului a atribuțiilor ce țin de participarea la elaborarea, analiza și actualizarea standardelor minime de cost și de calitate a serviciilor publice și de utilitate din teritoriu. Totodată, în componența Colegiului consultativ constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea, vor fi incluși conducătorii sau reprezentanții subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Servicii Publice. În prezent, în componența acestuia sunt conducătorii serviciilor publice desconcentrate, șeful și șeful-adjunct al Oficiului teritorial al Cancelariei. Proiectul prevede completarea atribuțiilor șefului Oficiului. Acesta va mai asigura monitorizarea activității instituțiilor publice sau subdiviziunilor teritoriale ale acestora. Totodată, se propune ca Agenția Proprietății Publice să asigure, pe plan local, conlucrarea dintre întreprinderile de stat în care are calitatea de fondator și oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, precum și conlucrarea dintre subdiviziunile teritoriale din subordine și oficiile teritoriale ale Cancelariei. Proiectul se consultă până la 12 aprilie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.