04
07 2018
779

Consiliul Concurenţei sancționează încălcările legislației din domeniu

În anul 2017 valoarea totală a sancțiunilor impuse de Consiliul Concurenței drept urmare a încălcărilor legislației concurențiale a constituit 12,5 mil. lei, dintre care la bugetul de stat au fost încasați 8,3 mil. lei, potrivit Raportului de activitate al Consiliului Concurenței pentru anul 2017. Amenda încasată în 2017 a fost de 1,5 ori mai mare decât suma cumulată a amenzilor din anii 2013-2016. Totodată, pe parcursul anului 2017 pentru încălcarea normelor procedurale au fost impuse întreprinderilor sancțiuni în cuantum total de 3,61 mil. lei. Întreprinderile au fost sancționate ca urmare a stabilirii încălcării Legii concurenței, preponderent prin refuzul supunerii inspecției și pentru nefurnizarea informațiilor în termenii stabiliți de către Consiliul Concurenței. În anul 2017 au fost în derulare 70 de cazuri de încălcare a legislaţiei concurenţiale și inițiate 36 de investigații. Cel mai mare număr de inițieri au fost legate de acordurile anticoncurențiale și concentrările economice nenotificate, abuzul de poziție dominantă și acțiuni anticoncurențiale ale autorităților publice. În structura numărului de investigații inițiate, pe tipuri de încălcări, au fost înregistrate majorări ale tipurilor de investigații legate în special de: • concentrările economice nenotificate - de la 0 în 2014 la 9 în 2017 • acțiunile autorităților publice de restrângere a concurenței - de la 1 în 2014 la 8 în 2017 • acordurile anticoncurențiale - de la 2 în 2014 la 9 în 2017 • abuzul de poziție dominant - de la 5 în 2014 la 8 în 2017. Totodată, în anul 2017 s-au aflat în derulare 85 de cazuri de încălcare a legislației cu privire la publicitate. Potrivit Raportului, pe parcursul perioadei raportate Plenul Consiliului Concurenței s-a întrunit în 69 de ședințe, inclusiv 16 ședințe de audieri, în urma cărora au fost adoptate 43 dispoziții, 9 de inițiere a investigațiilor și studiilor utile, 69 de decizii, o prescripție, 2 hotărâri și 89 de avize la proiecte de acte normative. În anul 2018, Consiliul și-a propus ca direcții prioritare de activitate: • Promovarea acțiunilor de reglementare și deschidere a sectoarelor economice către concurență întru asigurarea unui mediu concurențial loial. • Implementarea acţiunilor prevăzute în Programul naţional în vederea alinierii schemelor de ajutor de stat la acquis-ul UE şi reducerii valorii ajutorului de stat în PIB. • Perfecţionarea cadrului legal (Legea concurenţei, Codul Contravenţional, Legea cu privire la publicitate ş.a.), conform angajamentelor internaţionale şi Programului naţional. • Intensificarea eforturilor pentru promovarea culturii concurenţiale în vederea lărgirii spectrului de participanți la evenimentele de advocacy. • Asigurarea implementării adecvate a cadrului legal de protecţie a concurenţei, inclusiv prin intensificarea activităților pro-active de investigare, realizarea studiilor utile de cunoaștere a piețelor etc. • Eficientizarea utilizării banilor publici prin finalizarea etapei a II-a a implementării Sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”. Consiliul Concurenţei este autoritatea naţională ce asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi al publicităţii. În 2017 au fost marcaţi 10 ani de la crearea autorității naționale din domeniul concurenței.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.