07
06 2017
536

Consiliul Concurenței a aplicat amenzi în sumă de 19,21 mil. lei

Informația a fost oferită în cadrul unui eveniment,la care a fost prezentat Raportul de activitate al instituției pentru anul 2016.

Raportul coține informații privind implementarea prevederilor Legii concurenței, Programului de dezvoltare strategică și a altor documente din domeniu, alinierea la practicile internaţionale, dezvoltarea cadrului normativ în domeniile de competență, acțiunile întreprinse în contracararea practicilor anticoncurențiale, raportarea ajutorului de stat, datele înregistrate în domeniul concurenței neloiale etc.

Potrivit Raportului, în rezultatul examinării judiciare, pe parcursul anului 2016, Consiliul Concurenței a aplicat amenzi în valoare totală de 19,21 mil. lei, iar gradul achitării benevole a crescut cu 85% față de anul precedent. În anul de referință, la bugetul de stat din amenzile aplicate au fost încasate 4,71 mil. lei, ceea ce este de 5 ori mai mult decât în anul 2015.

Scopul autorității de concurență din țara noastră, la fel ca a celor din toată lumea, nu constă în aplicarea amenzilor sau a pedepselor, dar de a restabili mediul concurențial, a declarat Președintele Consiliului Concurențial, Viorica Cărare.

În anul 2016, au fost în derulare 60 de cazuri de încălcare a legislaţiei concurenţiale, precum și 31 de cazuri a celei cu privire la publicitate. Au fost finalizate 27 de investigații, din care:

3 cazuri de acorduri anticoncurențiale
• 8 cazuri de abuz de poziție dominantă
• 4 cazuri de acțiuni anticoncurențiale ale autorităților publice
• 7 investigații privind acțiuni de concurență neloială
• 5 cazuri de concentrări economice nenotificate.


În cadrul evenimentului au fost trecute în revistă cazurile care au avut un impact semnificativ în anul 2016 şi care ţin de încălcarea legislaţiei concurenţiale, unul din acestea fiind cazul de abuz de poziție dominantă a șase întreprinderi- furnizori de medicamente, care au fost contractate să livreze produse către instituțiile medicale. Pe parcursul investigației s-a constatat că întreprinderile nu au livrat integral și în termen instituțiilor medico-sanitare publice cantitățile necesare de medicamente comandate în conformitate cu condițiile contractuale.

În același timp, conform datelor Serviciului Vamal, acele medicamente care au lipsit la instituțiile medico-sanitare publice din cauza nelivrării sau livrării insuficiente, au fost importate pe teritoriul Republicii Moldova de către cei 6 furnizori de medicamente.

Ca urmare a investigației, Plenul Consiliului Concurenței a constatat încălcarea Legii concurenţei de către„Esculap-Farm” SRL, „Dita EstFarm” SRL, „Medeferent 38 Grup” SRL, „SanFarm-Prim” SA, „Metatron” SA și „R&P Bolgar Farm” SRL, prin refuzul neîntemeiat de a livra integral și în termen medicamente instituțiilor medico-sanitare publice conform contractelor încheiate și a aplicat întreprinderilor menționate o amendă în valoare totală de 17,4 mln. lei.

Pentru asigurarea respectării prevederilor Legii cu privire la ajutorul de stat, care, la fel, constituie o misiune a Consiliului, în anul 2016 au fost autorizate 10 ajutoare de stat, au avut loc 39 întrevederi consultative și au fost oferite 1 498 consultații telefonice în domeniul ajutorului de stat. Tot în 2016, au fost elaborate și prezentate Parlamentului și Guvernului Rapoartele privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în 2014 și 2015.

În scopul informării asupra prevederilor legislației concurențiale, au fost organizate 49 de ședințe și întrevederi consultative cu participarea a 306 reprezentanți din 70 de autorități publice.

Bugetul Consilului Concurenței pe 2016 a fost aprobat inițial, la partea de resurse generale, în sumă de 19 505,98 mii lei, iar la partea de venituri colectate – 253,2 mii lei. Bugetul a fost modificat ulterior și aprobat în sumă de 17 328,1 mii lei la resurse generale, la partea de venituri colectate rămânând același.

Potrivit Raportului financiar privind executarea bugetului Consiliului Concurenței în exercițiul bugetar 2016, la situația din 31.12.2016, bugetul Consiliului, la partea resurse generale, a fost executat în sumă de 17 327,56 mii lei, ceea ce constituie 99,99% și la partea venituri colectate – 260,53 mii lei sau 103%.

În conformitate cu misiunea Consiliului Concurenței, activitatea instituției este îndreptată către aplicarea măsurilor eficiente pentru protecția, stimularea concurenței, în vederea menţinerii unui mediu concurenţial funcţional, asigurării activităţii libere de întreprinzător şi promovării intereselor legitime ale consumatorilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.