07
08 2019
1215

Consiliul Consultativ al SFS s-a întrunit în ședință

Conceptul general al Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP), ce are ca scop îmbunătățirea colectării veniturilor, conformării fiscale și a serviciilor prestate contribuabililor, a fost prezentat ieri, 6 august 2019, în cadrul unei ședinței a Consiliului Consultativ al Serviciului Fiscal de Stat. Obiectivele Proiectului și aspecte ce țin de implementarea acestuia au fost prezentate de Anastasia Movilă, șef al Direcției management organizațional. Astfel, viziunea pe termen lung a Proiectului constă în consolidarea cadrului juridic fiscal, în vederea eficientizării administrării fiscale prin modernizarea tuturor funcțiilor - cheie de colectare a impozitelor, precum și de consolidare a SFS drept instituție modernă de prestare a serviciilor fiscale, prin dezvoltarea capacității manageriale, resurselor umane şi capacităților de comunicare în procesul de deservire a contribuabililor. Proiectul este implementat în conformitate cu Acordul de Finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare și Acordul de Împrumut dintre RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la 28 iunie 2016. În cadrul ședinței, directorul-adjunct al SFS, Igor Țurcanu, a trecut în revistă cele mai importante realizări ale autorității fiscale, precum și acțiunile planificate pentru perioada următoare. Totodată, directorul-adjunct al SFS s-a referit și la perspectivele de dezvoltare a Sistemului informațional al SFS, prin implementarea noilor componente de gestiune a informațiilor, asigurând protecția datelor cu caracter personal, noilor servicii electronice cu utilizarea largă a echipamentelor mobile, unificarea serviciilor prin dezvoltarea cabinetului electronic al contribuabilului cu automatizarea procesului de obținere de către contribuabili a accesului la serviciile fiscale electronice. În acest context, șefa secției nr.3 din cadrul Direcției dezvoltare informațională, Mariana Chirtoacă, a relatat că dezvoltarea sistemului va permite simplificarea utilizării serviciilor electronice și resurselor informaționale într-un mod operativ și comod pentru contribuabili, asigurând creșterea gradului de disponibilitate a acestora, iar angajații SFS vor beneficia de instrumente utile în procesul de lucru, ceea ce le va facilita exercitarea funcțiilor și atribuțiilor de serviciu. Potrivit Ordinului SFS nr. 308 din 24 iulie 2019, din componența nominală a Consiliului Consultativ fac parte: • Serghei Pușcuța – director SFS, care are statutul de Președinte al Consiliului • Igor Țurcanu – director-adjunct al SFS, Vicepreședintele Consiliului • Irina Avasiloaie – inspector principal din cadrul Direcției management organizațional, Secretarul Consililui • Anastasia Movilă – șef al Direcției management organizațional • Mihaela Doroș – șef al Secției implementarea proiectului de modernizare a administrării fiscale din cadrul Direcției management organizațional • Victoria Belous – șef al Direcției expertiză judiciară • Olga Golban – șef al Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor • Andrei Duca – șef al Direcției dezvoltare informațională • Rodica Musteața-Staci – director al P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” • Pavel Tostogan – redactor-șef al revistei „Contabilitate și audit” • Mariana Rufa – director executiv al EBA Moldova • Mila Malairău – director executiv al Camerei de Comerț Americane din Moldova • Sergiu Harea – Președinte al Camerei de Comerț și Industrie din Moldova • Lilia Grigoroi – decan al Facultății „Contabilitate”, doctor în economie, conferențiar universitar la departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică”, ASEM Consiliul Consultativ al SFS a fost instituit în scopul consultării cu mediul de afaceri și societatea civilă a situațiilor de interes major și de importanță strategică pentru administrația fiscală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.