Știri

Consiliul de administraţie ANRE a aprobat noile metodologii pentru calcularea tarifelor energiei electrice şi a gazului natural

Metodologiile de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administraţie ANRE, nr.497 din 20.12.2016, precum şi Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor reglementate la gazele natrale, aprobată prin Hotărârea Consiliului nr. 678 din 22.08.2014, au fost discutate în cadrul unei şedinţe publice. La eveniment au participat reprezentanţi ai Delegaţiei Uniunii Europene, Comunităţii Energetice, Asociaţiei businessului european, Ministerului Finanţelor, societăţii civile, experţi în domeniul energetic, precum şi operatori din sectorul electroenergetic și sectorul gazelor naturale. Menţionăm că la 27 mai 2016, Parlamentul a adoptat Legea nr.107 cu privire la energia electrică şi Legea nr.108 cu privire la gazele naturale, legile respective fiind publicate în Monitorul Oficial 08.07.2016. În acelaşi timp, potrivit reprezentanţilor ANRE, metodologiile de calculare a preţurilor şi a tarifelor în vigoare necesită a fi revizuite de Agenţie. Astfel, în cadrul şedinţei, reprezentanţii ANRE au prezentat principalele prevederi ce se referă la metodologiile menţionate, în mod special, excluderea unui şir de puncte stabilite în cele două legi. În cazul în care RED nu vor utiliza după destinaţie consumurile materiale, consumurile aferente lucrărilor de întreţinere şi exploatare a activelor de distribuţie, ANRE, la actualizarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, este în drept să le diminueze în cuantumul costurilor utilizate în alte scopuri – este una din prevederile propuse. Totodată, s-a propus stabilirea modificării unor indicatori utilizaţi la calculul valorii rentabilităţii. În acest sens a fost propusă modificarea limitării ratei de risc a Republicii Moldova de la 9% la 6,75%, în scopul aducerii metodologii în concordanţă cu prevederile altor metodologii tarifare. S-au propus modificări şi la modul de ajustare a preţurilor şi tarifelor reglementate, inclusiv modul de actualizare a tarifelor în decursul anului, care, potrivit modificărilor propuse de ANRE, prevede devieri mai mari de 5% din costul anual de distribuţie şi furnizare a energiei electrice stabilit în tarife, faţă de 3% cum este în vigoare. La rândul lor, operatorii din sectorul electroenergetic și sectorul gazelor naturale au menţionat că procesul elaborării metodologiilor nu a fost unul transparent. Operatorii au menţionat că varianta propusă de ANRE a metodologiilor nu conţine metode stimulatorii pentru eficienţa sectorului şi nu reprezintă o abordare complexă a problemei. De asemenea, operatorii au venit cu propuneri de modificare a prevederii ce se referă la furnizorul de ultimă opţiune, revederea obiecţiilor neacceptate înaintate de grupul de lucru privind reglementarea activităţii de întreprinzător, extinderea termenului de aprobare a acestor modificări, modificarea formulei de fomare a cheltuililor privind remunerarea muncii etc. Din perspectiva grupului Gaz Natural Fenosa, considerăm că metodologiile cu care vine Agenţia vor avea un impact semnificativ pentru întreg sectorul. Va avea un impact semnificativ în rentabilitatea investiţiilor şi poate cauza probleme la nivel de securitate pentru tot sectorul energetic. Sperăm foarte mult să se ţină cont şi de propunerile cu care am venit noi, în primul rând, pentru respectarea angajamentelor asumate de către Agenţie şi pentru a demonstra o abordare corectă a investiţiilor din sector. Abordarea cu care vine astăzi Agenţia este foarte complicată, a declarat reprezentantul grupului Gaz Natural Fenosa, consilierul pentru reţelele electrice din Republica Moldova, Rafael Huarte. Totodată, Ministerul Finanţelor a solicitat ca metodologiile să fie aduse în concordanţă cu Standardele Naţionale de Contabilitate. Menţionăm că proiectele au fost transmise Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe şi au primit avize pozitive. În urma dezbaterilor, Consiliul de administraţie a acceptat o serie de propuneri venite din partea operatorilor ce ţin de rata de risc a Republicii Moldova, prelungirea unor termeni, excluderea mai multor anexe etc. Proiectul ANRE privind metodologiile de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru energia electrică şi gazele naturale îl puteţi consulta aici
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1514 vizualizări

Data publicării:

27 Februarie /2017 09:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

ANRE | metodologie | calcule | tarife | energie electrica | Moldova | Ministerul Finanţelor

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon