24
10 2017
923

Consiliul executiv al SFS

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul cu privire la completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, documentul ce reglementează activitatea SFS va fi completat cu prevederi ce țin de Consiliul executiv, care este un organ ce se va ocupa de examinarea și luarea deciziilor asupra problemelor de competență, abordate în cadrul asigurării administrării fiscale, exercitării controlului asupra respectării legislației, calculării corecte, vărsării depline și la timp la buget a sumelor obligațiilor fiscale și nefiscale, precum și de conformare voluntară a contribuabililor. Potrivit proiectului, Consiliul va fi format din 7 membri, iar componența nominală a acestuia se va aproba prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat. Președinte al Consiliului executiv este Directorul SFS, care exercită această activitate odată cu numirea în funcție, iar în lipsa lui, funcțiile respective se atribuie directorului adjunct al SFS, care îndeplinește funcțiile directorului. Membru al Consiliului poate fi orice angajat al Serviciului Fiscal de Stat , în funcție de nivelul de calificare și experiența în lucru. Printre atribuțiile cele mai importante ale Consiliului executiv SFS se enumeră - consultarea în problemele de planificare strategică și de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat, acordarea ajutorului consultativ subdiviziunilor SFS la aplicarea actelor legislative și normative, oferirea de opinii și propuneri în procesul de elaborare a proiectelor de legi și acte normative aferente administrării fiscale. De asemenea, oragnul va înainta propuneri cu privire la optimizarea și perfecționarea procedurilor de activitate a subdiviziunilor SFS, va examina rapoartele unor conducători ai subdiviziunilor SFS referitor la situația creată în momentul stabilit în urma unei analize a încasărilor pentru perioada respectivă, comparativ cu perioadele anterioare și ale anului trecut, la BPN și componentele acestuia, inclusiv după denumirea veniturilor conform clasificației bugetare, precum și de creștere sau diminuarea restanțelor. Alte atribuții vor fi: • examinarea rapoartelor de audit/inspectare, efectuate de subdiviziunea respectivă a SFS privind situația de administrare fiscală, conformare, control, urmărire, management al subdiviziunilor SFS; • audierea rapoartelor subdiviziunilor SFS privind realizarea atribuțiilor, sarcinilor de dezvoltare și înaintare a propunerilor, recomandărilor pe marginea rezultatelor de monitorizare a veniturilor de care sunt responsabile; • audierea situațiilor privind asigurarea executării corespondenței interne și externe în termenii stabiliţi; • examinarea situațiilor neordinare, care au apărut în procedurile de administrare fiscală, și adoptarea acestora de către subdiviziunile SFS. Membrii și secretarul Consiliului nu au dreptul să divulge informațiile confidențiale și datele cu caracter personal obținute în cadrul activităților respective. Documentul poate fi consultat până la data de 30 octombrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.