15
06 2018
774

Consolidarea sistemului actual de parteneriat social

În ramurile în care nu există reprezentanți ai unui partener social, vor fi constituite comisii de ramură bipartite, care vor stabili bazele de reglementare a relațiilor din sfera muncii și vor menține climatul de stabilitate. Parlamentul a votat ieri, în lectură finală, un proiect de lege ce prevede modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru consultanță și negocieri colective, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și la nivel național. Astfel, legea se va completa cu un capitol nou ce va reglementa organizarea și funcționarea comisiilor de ramură bipartite. Comisiile vor include în componența lor câte 4 membri și 2 supleanți, care vor fi numiți de doi parteneri sociali. Aceștia vor fi numiți pe o perioadă de trei ani. Comisiile de ramură bipartite vor purta negocieri colective, vor elabora și promova convenții colective la nivel de ramură, vor examina proiectele programelor ramurale de utilizare a forței de muncă şi vor înainta propuneri privind asigurarea respectării drepturilor și intereselor salariaților din ramură etc. Potrivit documentului, asigurarea financiară și tehnico-materială a activității comisiei se va efectua din sursele financiare proprii ale părților, ce vor fi stabilite în regulamentele lor. Totodată, proiectul mai prevede că Comisia națională pentru consultări și negocieri colective va putea solicita Guvernului și Parlamentului prelungirea termenului de prezentare a recomandărilor la proiectele de acte normative din domeniul muncii și cel social-economic. Menționăm că proiectul a fost elaborat în cadrul unui Grup de lucru la care au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Confederației Naționale a Sindicatelor și Confederației Naționale a Patronatului. Scopul proiectului constă în perfecționarea și consolidarea sistemului actual de parteneriat social.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.