04
06 2019
2132

Consolidarea terenurilor agricole

Pentru consolidarea terenurilor în Republica Moldova agricultorii au nevoie de un sprijin, inclusiv metodologic, care ar oferi posibilitatea aplicării practicilor moderne de cultivare a terenurilor prin rotația culturilor și diversificarea produselor agricole, cu utilizarea sistemelor și tehnici de irigare rentabile pe terenurile consolidate, consideră Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Executivului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1075/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole. Necesitatea elaborării documentului a fost impusă de conștientizarea faptului că nivelul de fragmentare a terenurilor nu s-a schimbat semnificativ de la încheierea procesului de privatizare, iar numărul mediu de parcele pe exploatații agricole ca proprietăți separate înregistrate în cadastru este egal cu 4,4 parcele, suprafața medie a fiecărei parcele fiind de 0,8 ha. În nota informativă la proiect se spune că lipsa consolidării terenurilor continuă să fie un factor critic pentru bunăstarea populației rurale. Astfel, oferirea posibilității persoanelor fizice și juridice ce consolidează terenurilor agricole, în cadrul unor proiecte, să beneficieze de facilitățile prevăzute de legislația națională și atingerea obiectivelor fixate în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020. Autorii proiectului, ținând cont de ultimile modificări în legislația națională cu privire la autentificarea contractelor de înstrăinare a terenurilor agricole și modul vânzare - cumpărarea a terenurilor, propun o nouă redacție a pct. 102 din Regulamentul privind consolidarea terenurilor agricole. Astfel, acesta poate avea următorul conținut: „Contractele de vânzare-cumpărare, de schimb sunt autentificate de notari şi alte persoane abilitate prin lege cu atribuţii de autentificare a actelor juridice, cu excepţia contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole proprietate privată cu suprafaţa de până la 0,25 hectare, atribuite conform art. 12 din Codul funciar nr. 828/1991, confirmate prin certificatul eliberat de primăria respectivă. În cazul comasării terenurilor sau consolidării prin metoda redefinirii, titlurile de autentificare a drepturilor deţinătorilor de teren sunt eliberate în baza deciziei consiliului local şi semnate de către primarul unităţii administrativ-teritoriale în modul stabilit”. Proiectul documentului poate fi consultat până la 30 iunie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.