04
09 2018
940

Constatarea amiabilă a accidentului rutier

În Parlament este înregistrat un proiect de lege ce prevede completarea Codului contravențional și a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de automobile cu articole ce vor reglementa constatarea amiabilă a accidentului rutier. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne și are drept scop asigurarea unui management eficient în domeniul siguranței traficului rutier, include îmbunătățirea legislației rutiere cu bunele practici aplicate de statele europene. Prin acest proiect se urmărește scopul simplificării procesului în cazul unui accident rutier fără victime și soluționarea situației fără intervenția Poliției. Această procedură constă în completarea și semnarea de către conducătorii de autovehicule implicați în accident a formularului Constatare amiabilă de accident. Acest formular reprezintă consensul participanților la accident și documentul necesar pentru soluționarea dosarelor de daună de către asigurator. Formularul se eliberează în mod gratuit, la cerere sau în momentul perfectării asigurării. Totodată, constatarea amiabilă se va aplica în cazul implicării în accident a doar două automobile soldate numai cu daune materiale. Pe de altă parte, acest proiect vine să elimine și ambuteiajele create în timpul așteptării intervenției Poliției la locul accidentului, se creează obstacole pentru circulația rutieră, aceasta fiind una din principalele cauze ale ambuteiajelor în trafic în orele de vârf. O bună parte din timpul de serviciu al Poliției – instituție abilitată cu atribuții de monitorizare a respectării legislației în trafic, este rezervat pentru documentarea accidentelor neînsemnate, soldate doar cu pagube materiale, anual fiind înregistrate circa 11 mii de astfel de accidente, se spune în nota proiectului. Implementarea proiectului nu presupune alocări financiare din contul bugetului de stat, contribuind, totodată, la optimizarea utilizării resurselor administrative ale Poliției. Conform unui raport de audit intern al IGP privind cheltuielile suportate în cadrul documentării accidentelor rutiere fără traumatisme, cheltuielile (salarizare, combustibil, logistică) pentru documentarea unui accident în cazul deplasării la locul producerii constituie 200, 42 lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.