18
08 2021
765

Constituționalitatea secretului fiscal

Marți, 10 august 2021, Curtea constituțională (CC) a pronunțat Hotărârea nr. 24 aferent sesizării privind neconstitutționalitatea art.129 pct.19) din Codul fiscal (sesizarea nr. 39a/2021). Articolul contestat stabilește că secretul fiscal reprezintă orice informație de care dispun organele cu atribuții de administrare fiscală, inclusiv informația despre contribuabil ce constituie secret comercial, cu excepţia informaţiei despre încălcarea legislației fiscale.

 

Autorul sesizării a solicitat CC să verifice constituționalitatea art.129 pct.19) din CF, care în opinia sa contravine prevederilor normelor constituționale stabilite la art. 34 [dreptul la informație], art. 54 [restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți] și art. 58 [contribuții financiare]. 

 

Curtea a observat că, în baza prevederilor contestate, informațiile care sunt catalogate drept secret fiscal nu sunt divulgate de către organele fiscale persoanelor care le solicită. CC a stabilit că dreptul de acces la informație nu este un drept absolut și, prin urmare, exercitarea acestuia poate fi supusă unor restrângeri, în condițiile art.54 din Constituție.

 

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) are obligația de a nu divulga informațiile referitoare la viața personală, la cinstea şi demnitatea persoanei. Această instituție are atribuția de a efectua o anchetă penală în privința infracțiunilor date în competența sa, ale cărei materiale sunt confidențiale. Protecția acestor informații urmărește mai multe scopuri legitime generale prevăzute de art.54 alin.(2) din Constituție. Scopurile avute în vedere sunt protejarea drepturilor, a libertăților şi a demnității altor persoane, împiedicarea divulgării informațiilor confidențiale și prevenirea comiterii de infracțiuni.

 

Informațiile de care dispune SFS pot fi încadrate, în unele cazuri, nu doar în categoria secretului fiscal, dar și în cea a secretului de stat. Astfel, interdicția comunicării acestor categorii de informații este justificată prin alte două scopuri legitime prevăzute de art.54 alin.(2) din Constituție: asigurarea securității naționale și a bunăstării economice a țării.

 

CC a identificat un conflict de principii juridice. Dreptul de acces la informații reprezintă primul principiu de care beneficiază persoanele care solicită acordarea informațiilor de către organele fiscale. Principiile care vin în concurs cu dreptul de acces la informații sunt asigurarea securității naționale și a bunăstării economice, protecția drepturilor, libertăților şi demnității altor persoane, împiedicarea divulgării informațiilor confidențiale și prevenirea comiterii de infracțiuni. Așadar, CC a observat că toate principiile concurente au un caracter relativ. Cu alte cuvinte, niciunul din aceste principii nu are, la modul abstract, o prioritate absolută.

 

Curtea a reținut că nu se poate considera, în toate cazurile, că interdicția furnizării unor informații de către organele fiscale urmărește realizarea vreunui scop legitim prevăzut de art.54 alin.(2) din Constituție. Totodată, unele informații deținute de SFS nu pot fi încadrate în categoria secretului fiscal şi nu pot fi excluse din sfera interesului public, la modul abstract. Totuși, concluziile depind de circumstanțele factuale și juridice ale fiecărui caz. La aceste concluzii pot ajunge funcționarii responsabili din cadrul organului fiscal, cărora li se solicită accesul la aceste informații. Pe de altă parte, la aceste concluzii pot ajunge și judecătorii de drept comun, în eventualitatea în care sunt sesizați în privința unui refuz al funcționarilor de a asigura accesul la informații.

 

CC a considerat că interdicția absolută a divulgării secretului fiscal este o sarcină excesivă pentru persoanele care solicită furnizarea unor informații și, prin urmare, dreptul lor de acces la informații este garantat de o manieră insuficientă.

 

Prin urmare, CC a stabilit că organele fiscale și instanțele de judecată trebuie să evalueze cererile de furnizare a unor informații în funcție de circumstanțele factuale și juridice ale fiecărui caz concret. Această evaluare se face prin punerea în balanță a drepturilor și intereselor concurente și prin asigurarea unui echilibru corect între aceste principii, pornind de la criteriile și raționamentele menționate în Hotărârea CC nr. 29 din 12.12.2019.

 

În rezultat, Curtea constituțională a recunoscut constituțional art.129 pct.19) din CF în măsura în care organele fiscale și instanțele de judecată pot verifica, la examinarea cazurilor privind accesul la informații, existența unui scop legitim pentru îngrădirea accesului la informațiile care constituie secret fiscal și pot pune în balanță principiile concurente.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.