17
07 2020
1443

Consultăm proiectul UNIF21

Din 1 ianuarie 2021 va fi pus în aplicare ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/ (Declarația) și a Modului de completare a acesteia. Proiectul este propus de autoritatea fiscală pentru consultări publice.

 

Conform documentului,  Forma UNIF21 va fi prezintă de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) în cazul în care numărul mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi și entitatea nu este înregistrată ca plătitor al taxei pe valoarea adăugată.

 

Declaraţia unificată va putea fi prezentată atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, iar termenul de prezentare va fi nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor celui de gestiune. Totodată, gospodăria ţărănească (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil va fi scutită de obligaţia prezentării Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

 

Prima perioadă de declarare este preconizată perioada fiscală a anului 2021.

Obiecțiile, completările și propunerile asupra proiectului pot fi expediate la adresa de e-mail: irma.zurabisvili@sfs.md sau la numărul de telefon 82-33-95 până la sfârșitul zilei de astăzi, 17 iulie. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.