04
10 2019
529

Consultarea APL, obligatorie pentru autoritățile centrale

La elaborarea politicilor și a cadrului normativ ar putea fi obligatorie consultarea autorităților administrației publice locale. Expertiza din partea acestora va fi asigurată în procesul de elaborare a politicilor și a legislației la un stadiu incipient, prin participarea la grupuri de lucru sau alte forme de cooperare. În Parlament este înregistrată inițiativa legislativă pentru modificarea unor acte legislative. Astfel, se propune ca la ședințele Guvernului să poată asista și reprezentanți ai administrației publice locale (APL) sau ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Totodată, Guvernul ar putea prezenta Parlamentului, cu titlu de inițiativă legislativă, proiecte de acte normative în domeniile ce țin de competența asociațiilor reprezentative ale APL/CALM. Potrivit proiectului, se consideră asociație reprezentativă a APL asociația care întrunește cel puțin 50+1 din toate unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I și II, neafiliată politic, în organele de conducere ale căreia sunt reprezentate majoritatea forțelor politice parlamentare și care acționează în interesul general al tuturor APL din țară. De asemenea, autoritățile administrației publice locale și reprezentanții acestora ar putea avea dreptul de a contesta în Guvern situațiile în care consultările necesare nu au fost efectuate în mod corespunzător, precum și dreptul de reexaminare a inițiativei. Autorii propun ca Guvernul și CALM să încheie anual un acord privind parametrii legii bugetului de stat pentru anul următor referitor la APL, iar în cazul dezacordului, aspectele nesoluționate să fie expuse într-un proces-verbal ce se va anexa la proiectul legii bugetului național expediat către Parlament. O altă propunere vizează obligația Comisiei paritare pentru descentralizare, care întruneşte reprezentanţi ai diferitelor ministere şi ai altor APC și ai APL de nivelurile I şi II, de a examina proiectul legii bugetului de stat pe anul respectiv până la examinarea acestuia în Guvern, iar ministerele, precum și alte autorități ale administrației publice centrale, la formularea politicilor ce vizează APL, vor fi obligate să se consulte cu reprezentanții acestora. Totodată, se propune completarea Regulamentului Parlamentului cu un articol (492) ce va reglementa consultarea obligatorie a APL de către comisia permanentă sesizată în fond. Astfel, comisia va asigura ca toate consultările cu APL să fie regulate și sistematice. Consultarea cu APL/CALM va fi obligatorie în cazul propunerilor legislative cu impact asupra autorităților administrației publice locale. Mai mult, AAPL și reprezentanții acestora ar putea avea dreptul de a solicita reexaminarea sau retragerea de pe ordinea de zi a proiectului. Autorii mai propun ca dreptul de sesizare a Curții Constituționale să îl dețină și CALM. În nota informativă se menționează că nu sunt necesare resurse financiare suplimentare, deoarece proiectul stabilește un șir de garanții pentru APL în cadrul procedurilor existente.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.