06
06 2019
710

Consultarea pieței în cadrul achizițiilor publice

În procesul de organizare și desfășurare a consultării pieței în cazul în care va fi preconizată achiziția publică a produselor, serviciilor sau lucrărilor cu grad sporit de complexitate tehnică, financiară, contractuală sau din domenii cu un progres tehnologic rapid vor fi antrenate autoritățile contractante și operatorii economici. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul de ordin pentru aprobarea Instrucțiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice. Documentul stabilește principiile organizării și desfășurării consultării pieței, scopul căreia este asigurarea autorității contractante că nu se oferă niciun avantaj necuvenit și nu se creează niciun dezavantaj pentru operatorii economici. Autorii proiectului ordinului preconizează derularea consultării pieței din timp și la scară cât mai largă, prin utilizarea regulilor de comunicare și transparență prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice. În proces vor fi asigurate descrierea așteptărilor autorității contractante, explicarea cât mai clară a informațiilor recepționate și a celor ce urmează a fi utilizate ca parte a Documentației de atribuire, conștientizarea de către participanți a faptului că orice procedură de achiziție se va desfășura în mod competitiv, prin comunicarea în mod deschis, transparent și echitabil. Totodată, va fi asigurată confidențialitatea informației comerciale recepționate în timpul consultărilor. Conform prevederilor proiectului, în cadrul consultărilor pieței autoritatea contractantă va avea dreptul să invite la proces experți independenți, autorități publice sau operatori economici, inclusiv organizații reprezentative ale acestora. Autoritatea contractantă va documenta fundamentarea deciziei cu privire la selectarea opiniilor, sugestiilor și recomandărilor relevante în raport cu obiectul consultării luate în considerare în cadrul consultării pieței sau de respingere a anumitor opinii, se bazează pe corelația dintre informațiile primite și necesitatea autorității contractante comunicată în Anunțul privind consultarea pieței. Rezultatul procesului de consultare a pieței va fi publicat, obligatoriu, în Buletinul achizițiilor publice. Proiectul Instrucțiunii conține două anexe - anunțul privind consultarea pieței și raportul privind rezultatele acesteia, în care vor fi indicate informații privind obiectul consultărilor, contextul derulării acestora, subiectele puse în discuție cu participanții la proces și rezultatele consultărilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.