02
09 2020
799

Consultarea pieței în cadrul achizițiilor publice

În Monitorul Oficial din 28 august curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.105 din 12.08.2020 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice.
 
Potrivit documentului, autoritatea contractantă, înainte de inițiere a procedurii de atribuire, are dreptul de a organiza consultări ale pieței în vederea pregătirii achiziției publice. Anunțul respectiv se publică inițial în Buletinul achizițiilor publice, precum și în alte mijloace de informare şi nu va conține alte informații decât cele publicate în buletinul respectiv.

 

În cadrul procesului de consultare a pieței se urmărește identificarea capacității pieței de a oferi soluții pentru necesitățile autorității contractante, furnizarea de informații în legătură cu dezvoltarea pieței pentru a satisface necesitatea părții contractante, precum și informarea persoanelor/organizațiilor cu privire la achizițiile și cerințele acesteia. De asemenea, consultarea pieței este necesară pentru obținerea de informații de la persoanele/organizațiile participante în vederea pregătirii achiziției și desfășurarea procedurii de atribuire prin raportare la obiectul contractului de achiziție, dezvoltarea opțiunilor de contractare pentru proiectele majore, dar și pentru reducerea numărului de solicitări și de clarificări la Documentația de atribuire și/sau formularea de notificări prealabile și depunerea de contestații efectuate ulterior inițierii procedurii de atribuire.

 

Procesul de consultare a pieței include patru etape :

 

  • publicarea Anunțului privind consultarea pieței;
  • transmiterea de opinii/sugestii/recomandări de către persoanele interesate;
  • întâlniri ale părților interesate asupra obiectului consultării, dacă se consideră necesar;
  • elaborarea și publicarea Raportului privind consultarea pieței.

 

 

În cadrul consultărilor pieței, autoritatea contractantă are dreptul de a invita la proces experți independenți, autorități publice sau operatori economici, inclusiv organizații reprezentative ale acestora.

 

 

În Raportul privind consultarea pieței se notează date ce țin de obiectul consultării pieței, contextul derulării procesului de consultare, rezumatul și rezultatul obținut, alte informații relevante pentru a demonstra aplicarea transparenței procedurilor de achiziții publice.

 

Totodată, nici o informație conținută în raport, în documentele publicate în Buletinul achizițiilor publice sau prin orice alte mijloace în legătură cu procesul de consultare a pieței nu poate fi invocată ca făcând parte dintr-un contract, acord sau orice altă formă similară.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.