27
10 2017
1399

Consumatorii casnici, scutiţi de plata pentru echipamentul de măsurare în domeniul energetic

În Monitorul Oficial din 20 octombrie 2017 a fost publicată Legea nr. 174 din 21 septembrie 2017 cu privire la energetică. Noua Lege stabileşte cadrul juridic pentru organizarea, reglementarea şi asigurarea funcţionării eficiente şi sigure a sectoarelor energeticii. Scopul legii este de a reglementa raporturile juridice dintre întreprinderile energetice şi consumatori, utilizatorii de sistem, precum şi cele cu organele centrale de specialitate, autoritatea de reglementare, alte autorităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale. Prin noua lege sunt stabilite norme care au drept scop crearea condiţiilor pentru limitarea activităţii de monopol, liberalizarea pieţelor energeticii, promovarea concurenţei pe pieţele energeticii. Totodată, actul legislativ aprobat reglementează principiile de bază pentru asigurarea consumatorilor cu energie de calitate în condiţii echitabile, transparente şi nediscriminatorii. Mai mult, sunt prevăzute norme juridice care reglementează activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), inclusiv normele ce vizează administrarea, organizarea şi transparenţa activităţii ANRE, examinarea reclamaţiilor expediate de consumatori şi examinarea neânţelegerilor dintre titularii de licenţe. Totodată, pentru a se asigura o transparenţă mai mare în activitatea ANRE, este descrisă detaliat procedura de supunere consultărilor publice a proiectelor de acte normative, precum şi a celorlalte acte aprobate de Consiliul de administraţie al ANRE, inclusiv cele privind examinarea cererilor de aprobare a tarifelor sau a preţurilor reglementate. Pentru a se respecta dreptul la apărare al întreprinderilor energetice şi pentru a se evita eventualele abuzuri din partea ANRE, în lege este stabilită procedura de aplicare a sancţiunilor financiare. Un alt principiu de bază aprobat prin Lege este asigurarea independenţei ANRE, inclusiv a independenței membrilor Consiliului de administraţie. Astfel, Directorii Consiliului de administraţie al Agenției beneficiază de drepturi egale, se supun numai legii şi sunt independenţi în luarea deciziilor. Totodată, Legea reglemenează şi procedura de numire a Directorilor Consiliului de administrație, procedura de formare şi aprobare a bugetului ANRE şi condiţiile de desfăşurare a activităţii financiare a Agenţiei. Noua lege prevedere divizarea consumatorilor de energie în două categorii : consumatori casnici şi consumatori noncasnici. Aceasta va permite aplicarea, fără echivoc, a principiului potrivit căruia doar consumatorii noncasnici urmează să suporte cheltuielile ce ţin de procurarea, instalarea, sigilarea, verificarea metrologică, înlocuirea, repararea şi întreţinerea echipamentelor de măsurare, iar consumatorii casnici de aceste cheltuieli sunt scutiţi. În acest caz respectivele cheltuieli urmează să fie suportate de distribuitorul energiei. Totodată, Legea reglemenează procedura de efectuare a controalelor asupra entităţilor economice din domeniul energetic, drepturile şi obligaţiilor organului de control şi ale entităţii economice supuse controlului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.