04
07 2019
594

Consumatorii finali au ratat compensații în 151 mii de cazuri

Cantitatea totală de energie electrică procurată pentru acoperirea necesităților Republicii Moldova în anul 2018 a constituit circa 4304 mil. kW/h, în creștere cu 145 mil. kW/h comparativ cu anul precedent. Cantitatea de energie electrică produsă de producătorii locali este de 804 mil. kW/h, restul necesităților fiind asigurate din import. Datele au fost prezentate de directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Veaceslav Untilă, în cadrul ședinței Comisiei economie, buget și finanțe, unde a fost prezentat Raportul de activitate al ANRE pe anul 2018. Totodată, volumul total de gaze naturale procurat în anul precedent constituie 1129,7 mil. m3, cu 95,8 mil. m3 mai mult decât în anul 2017. În același timp, cantitatea totală de energie termică produsă de către centralele electrice de termoficare și centralele termice ale întreprinderilor reglementate din sectorul termoenergetic, în anul 2018, a constituit 1979,5 mii Gcal, fiind în creștere cu 94,4 mii Gcal sau cu 5 % comparativ cu cantitatea de energie termică produsă cu un an mai devreme. În anul 2018, cantitatea totală de produse petroliere importate a constituit 829403,35 de tone, fiind în creștere cu 2,5 % față de cantitatea produselor petroliere importate în anul 2017. Potrivit directorului ANRE, pe parcursul anului 2018 operatorii sistemului de distribuție au raportat despre circa 151 mii cazuri în care consumatorii finali au putut solicita compensații pentru nerespectarea indicatorilor garantați de continuitate, însă au fost depuse doar 65 de cereri, suma totală a compensațiilor plătite a constituit circa 10 mii lei. De asemenea, directorul ANRE s-a referit și la calitatea serviciilor. Astfel, în anul 2018 au fost înregistrate 907 petiții, dintre care 420 au fost depuse de consumatorii de energie electrică, cele mai frecvente probleme fiind legate de calitatea serviciilor prestate, întreruperi de furnizare a energiei electrice, încălcarea prevederilor contractuale, probleme ale echipamentelor ce țin de măsurare. Totodată, consumatorii finali de gaze naturale au depus 118 petiții, fiind sesizate probleme ce țin de racordarea la rețelele de distribuție a gazelor naturale, facturarea consumului de gaze, deconectări, tarife etc. Consumatorii de apă potabilă au depus 143 de petiții, altele 214 au ajuns de la consumatorii de energie termică. În scopul realizării funcției de licențiere, pe parcursul anului 2018, ANRE a eliberat/ prelungit 38 de licențe pentru activitățile pe piața produselor petroliere. Referitor la reglementarea prețurilor și tarifelor, în raport se menționează că, în medie, prețul final determinat de furnizare a gazelor naturale a fost de 4420 lei/1000 m3, în descreștere comparativ cu cel în vigoare în perioada anterioară de gestiune cu 1125 lei/1000 m3 sau 20,3 %. Totodată, în anul 2018, prețurile reglementate pentru energia electrică și energia termică produsă de centralele electrice de termoficare urbane, cât și tarifele pentru energia termică livrată consumatorilor, au rămas nemodificate comparativ cu anul 2017, excepție constituind doar tariful la energia termică livrată consumatorilor de Î.M. „Servicii Comunale Glodeni”, care a fost aprobat de către ANRE pentru prima dată. În conformitate cu prevederile Metodologiilor tarifare, pentru asigurarea alimentării, în mod fiabil și la costuri minime, a consumatorilor cu energie electrică, ANRE a stabilit, începând cu 1 iulie 2018, tarife pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A., S.A. „RED Nord” și S.A. „RED Nord-Vest”, diferențiate în funcție de nivelul tensiunii rețelelor electrice de distribuție și prețuri reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. și S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali. Astfel, conform calculelor bazate pe costurile solicitate și rectificările ulterioare, prețul mediu de furnizare a energiei electrice pentru consumatorii finali ai Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL din 1 iulie 2018 a fost stabilit în mărime de 173 bani/kWh, cu 10,1 % mai mic față de prețul anterior, iar prețul mediu de furnizare a energiei electrice pentru consumatorii S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” a fost stabilit în mărime de 179 bani/kWh, fiind diminuat cu 11,3 % față de prețul precedent. Menționăm că, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energetică, ANRE își formează bugetul pentru anul următor în baza plăţilor regulatorii, aplicate anual de ANRE titularilor de licenţe şi în baza altor surse prevăzute de lege.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.