01
08 2017
1173

Consumatorii RED Nord-Vest achită cu 15% mai mult decât cei ai RED Nord

„SA Rețele Electrice de Distribuţie Nord” va fi reorganizată prin fuziunea cu SA „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest”, iar ca urmare, patrimoniul și unitățile de personal ale SA „RED Nord-Vest” se vor transmite „RED-Nord”. Hotărârea Guvernului cu privire la reorganizarea societăților menționate, aprobată în ședința din 26 iulie curent, a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 265-273 din 28 iulie curent. Astfel, reorganizarea va permite eficientizarea utilizării patrimoniului aflat în poesesia societăților în care statul deține 100% de acțiuni, optimizarea cheltuielilor de distribuție a energiei electrice, precum și asigurarea cu drepturi egale a consumatorilor din ambele zone de deservire ale celor două întreprinderi. Pe lângă aceastea, autorii susțin că, în urma implementării prevederii menționate, se va asigura o eficientizare a actului de decizie managerială, datorită experienței profesionale care există în ambele instituții, o mai bună gestionare și utilizare a forței de muncă, eliminarea dublărilor din cadrul structurilor administrative. De asemenea, se va înregistra o creștere a surselor proprii de finanțare a proiectelor de investiții și îndreptarea acestora în renovarea rețelelor electrice de distribuție cu un grad avansat de uzură. Reorganizarea societăților va mai permite stabilirea, în zona de nord a țării, a unor tarife de distribuție, precum și de furnizare a energiei electrice, reieșind din costurile justificate și unice pentru toți consumatorii. Potrivit Hotărârii, Ministerul Economiei și Infrastructurii va asigura, în termen de 4 luni de la aprobarea documentului, adoptarea de către organele de conducere ale societăţilor pe acţiuni SA „RED Nord-Vest” și „RED-Nord” a hotărârilor aferente procesului de reorganizare prin fuziune. În nota proiectului se menționează faptul că, la întreprinderile de distribuție din nordul țării și în primul rând, la SA „RED Nord-Vest”, se generează costuri unitare mari, care impun stabilirea unor tarife diferențiate. Tariful de prestare a serviciului de distribuție de către SA „RED Nord-Vest”, stabilit pentru cea mai mare parte din consumator, este cu peste 15% mai mare decât cel stabilit pentru consumatorii deserviți de SA „RED-Nord”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.