17
03 2022
287

Contestarea hotărârilor instanței de insolvabilitate, altfel

Deciziile instanței de apel nu vor putea fi supuse recursului, fiind definitive și irevocabile de la pronunțare, prevăd modificările la Legea insolvabilității nr. 149/2012, aprobate cu 64 de voturi în Parlament astăzi, 17 martie, în lectura a doua.  Inițiativa susținută de legiuitor a fost elaborată de către Ministerul Justiției în scopul înlăturării vidurilor legislative și a neconcordanțelor normative dintre Legea nr. 149/2012 și Codul de procedură civilă, ce țin de modalitatea contestării hotărârilor instanței de insolvabilitate.
 
Proiectul vine cu o nouă redacție a art. 8 din Legea nr. 149/2012 care, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor, va reglementa contestarea hotărârilor și încheierilor instanței de insolvabilitate. Astfel, hotărârile instanței de insolvabilitate vor putea fi atacate cu apel în termen de 15 zile de la data pronunțării dispozitivului, cu excepțiile prevăzute în lege. Termenul de apel, precum și apelul declarat, nu vor suspenda executarea hotărârilor instanței de insolvabilitate.
 
Totodată, încheierile instanței de insolvabilitate vor putea fi atacate cu recurs în termen de 15 zile de la data comunicării și numai în cazurile expres prevăzute de Legea nr. 149/2012. Termenul de recurs, precum și recursul declarat nu vor presupune suspendarea executării încheierilor instanței de insolvabilitate.
 
Conform noii redacții a art. 8 din Legea nr. 149/2012, cererile de apel se vor examina în procedură scrisă, în termen de până la 60 de zile de la data intentării procedurii de apel, în condițiile examinării cauzei în primă instanță. Instanța de apel va putea dispune citarea participanților la proces, dacă va aprecia acest fapt ca fiind necesar. Cererile de apel și de recurs se vor examina în modul prevăzut de Codul de procedură civilă, cu excepțiile stabilite în Legea nr. 149/2012.
 
În proiect este specificat că modificările prevăzute în prezenta lege se vor aplica hotărârilor și încheierilor instanței de insolvabilitate pronunțate după intrarea în vigoare a legii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.