29
06 2018
1092

Continuă reorganizarea instituţiilor de stat

În Monitorul Oficial de astăzi, 29 iunie 2018, a fost publicată Hotărârea cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Documentul reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcțiile și drepturile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor precum și organizarea activității acesteia. Necesitatea elaborării unui nou Regulament survine în urma atribuirii Agenției a unor noi domenii de control asupra activității de întreprinzător - producerea şi circulaţia vinului şi produselor alcoolice, protecţia consumatorilor în domeniul alimentar şi siguranţa ocupațională. Astfel, Agenția este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului și se reorganizează prin absorbţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. Potrivit Regulamentului, ANSA realizează funcțiile în următoarele domenii:sanitar-veterinar și zootehnie; • fitosanitar și protecția plantelor; • siguranța și calitatea alimentelor; • producerea și circulația vinului și a produselor alcoolice; • protecția consumatorului în domeniul alimentar; • siguranța ocupațională; • respectarea condițiilor de licențiere în domeniul aferent. Instituția este condusă de un director general, asistat de patru directori generali adjuncți, numiți de Guvern. În cadrul Agenției va fi instituit și Consiliul de soluționare a disputelor, conform Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ale cărui componență și regulament de activitate va fi aprobat de către directorul general al Agenției. Totodată, în scopul organizării activității de evaluare științifică a produselor farmaceutice de uz veterinar, în cadrul ANSA va fi instituită și Comisia medicamentelor veterinare, organ colegial decizional fără personalitate juridică. Regulamentul prevede că angajații Agenției din cadrul aparatului central, subdiviziunilor teritoriale și al posturilor de inspecție la frontieră care desfășoară activitate în domeniile sanitar-veterinar și zootehnie, fitosanitar și protecția plantelor, siguranța și calitatea alimentelor, producerea și circulația vinului și a produselor alcoolice, protecția consumatorului în domeniul alimentar și siguranța ocupațională au atribuții de inspector. Efectivul-limită de personal al Agenției este stabilit în număr de 1330 de unități, dintre care 223 de unități pentru aparatul central, 150 de unități pentru posturile de inspecție la frontieră și 957 de unități în subdiviziunile teritoriale. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va avea 22 subdiviziuni teritoriale cu statut de direcții și posturi de inspecție la frontieră în următoarele puncte: • Postul de inspecție la frontieră Leușeni–Albița • Postul de inspecție la frontieră Giurgiulești • Postul de inspecție la frontieră Criva–Mamaliga • Postul de inspecție la frontieră Tudora–Starokazacie • Postul de inspecție la frontieră Chișinău • Postul de inspecție la frontieră Pervomaisk–Cuciurgan • Postul de inspecție la frontieră Goienii Noi–Platonovo. De asemenea, hotărârea publicată în Monitorul Oficial prevede reorganizarea a unui șir de întreprinderi din domeniu alimentar. Astfel, se reorganizează Întreprinderea de Stat „Centrul de Standardizare și Experimentare a Calității Producției de Conserve”, prin transformare în Instituția Publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice şi a produselor conservate”. Va fi reorganizată și Întreprinderea de Stat „Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice”, prin fuziune cu Instituția Publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”. În același timp, Instituția Publică „Laboratorul central fitosanitar” va absorbi Întreprinderea de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” și Întreprinderea de Stat „Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului”. Fondatorul instituțiilor reorganizate este ANSA. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea întreprinderilor se va efectua în conformitate cu prevederile normative în domeniul muncii, dacă nu este posibil transferul acestuia. Implementarea prevederilor nu va avea impact asupra bugetului public din considerentul că patrimoniul, unitățile de personal stabilite și bugetul pentru anul 2017 al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice au fost transmise către ANSA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.