27
09 2017
1800

Contoarele, înzestrate cu NML noi

Ministerul Economiei propune spre consultare trei ordine privind aprobarea normelor de metrologie legală în domeniile energiei eletrice, energiei termice și taximetre. Este vorba despre :
  • NML 8-07 : 2017 „Contoare de energie electrică cu indicele de clasă A, B și C. Procedura de verificare metrologică”
  • NML 1-07 : 2017 „Taximetre. Procedura de verificare metrologică
  • NML 6-05:2017 „Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică” În cazul contoarelor de energie termică, eroarea maximă tolerată, în raport cu valoarea relativ adevărată a energiei termice este prezentată ca eroarea relativă, care se modifică în dependență de diferența de temperaturi și valorii debitului. În cazul rezultatelor satisfăcătoare ale verificării metrologice se va elibera buletin de verificare metrologică de strictă evidență conform RGML 12:2013, iar în cazul rezultatelor nesatisfăcătoare - buletin de inutilizabilitate. Cât privește NML pentru taximetre, acestea se referă la taximetrele care calculează taxele pentru călătorii conform tarifelor definite destinate măsurărilor în tranzacții comerciale. Norma de metrologie legală stabilește procedura de verificare metrologică inițială, periodică și după reparare a taximetrelor. Verificarea metrologică a taximetrelor se efectuează de către laboratoarele de verificări metrologice desemnate în conformitate cu legislația în vigoare, în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie. Se propune ca Institutul Naţional de Metrologie să asigure plasarea pe pagina sa web a ordinelor cu privire la aprobarea normelor de metrologie legală şi publicarea acestora în revista de specialitate “Metrologie”. Precizăm că normele de metrologie legală sunt elaborate și propuse pentru asigurarea uniformităţii, legalităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova. Toate documentele sunt expuse spre consultare până la 6 octombrie 2017.
  • 0 comentarii

    Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.