27
07 2018
2112

Contravenţii pentru încălcarea modului de prezentare a dării de seamă fiscale

Art. 3011 din Codul contravențional, care prevede sancţiunile pentru încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale, va fi completat cu noi prevederi. Modificările sunt incluse în pachetul legislativ de reformare a domeniului fiscal, aprobat ieri în parlament. Astfel, se propune ca prezentarea dării de seamă fiscale cu informație neautentică sau incompletă să fie sancționată cu amendă de la 9 la 30 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere. În același timp, achitarea tardivă sau incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală din salariu sau a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, se va sancționa cu amendă de la 12 la 30 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere. Amenda pentru neprezentarea în termenul stabilit de legislație a dării de seamă fiscale rămâne neschimbată – de la 6 la 12 UC, aplicată persoanei cu funcție de răspundere. Totodată, proiectul prevede completarea art. 34 cu alineate ce vor include amenzile care fac excepție de la virarea la bugetul de stat. Astfel, sancţiunile aplicate de către comisia administrativă de pe lângă autoritatea publică locală pentru contravențiile prevăzute la art.398, se vor vira la bugetul APL respective. Amenzile aplicate de către organele SFS pentru contravențiile prevăzute la art. 263 alin. 2 (desfăşurarea ilegală a activităţii în baza licenţei de avocat, de notar, de executor judecătoresc, de mediator) și art. 296 (primirea şi eliberarea mijloace pentru retribuirea muncii fără transferul contribuţiei de asigurări sociale) vor fi virate la BASS. Excepție de la virarea la bugetul de stat vor face și amenzile aplicate pentru săvârșirea contravențiilor incluse în art. 404 (ex. utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate pe piaţa valorilor mobiliare) se vor achita la bugetul CNPF. Amenzile aplicate de CNAM pentru încălcarea legislaţiei şi a regulilor din domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală vor intra în bugetul autorităţii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.