11
09 2017
3925

Contribuțiile individuale de asigurări sociale vor fi plafonate

Baza anuală de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale nu va depăși 5 salarii medii lunare pe economie pentru anul respectiv înmulțite cu numărul de luni în care persoana a înregistrat venit asigurat. Un proiect prin care se propune instituirea plafonului la calcularea bazei anuale de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale este propus spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale . Astfel, se propune completare art.21 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, ce se referă la baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale pentru asigurați. La moment acest articol prevede că baza respectivă este constituită din salariile individuale, realizate lunar, recompensele, inclusiv sporurile şi adaosurile în bani şi în natură, pentru asiguraţii angajaţi cu contract individual de muncă și venitul lunar asigurat, prevăzut în declaraţia de asigurare sau în contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic decât o pătrime din salariul mediu lunar pe economie. Proiectul are drept scop menținerea echilibrului dintre reacția bugetului de asigurări sociale și contribuțiile reale achitate pentru asigurarea corelării politicii formării veniturilor sistemului de asigurări sociale cu politica utilizării mijloacelor destinate asigurării. Potrivit documentului, baza de calcul cu plafonare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru salariați, pentru anul 2018 va fi 42569,2 mil lei, pentru anul 2019 – 46272, 7 mil. lei, iar pentru anul 2020 – 50344,7 mil lei, în timp ce baza de calcul fără plafonare arată astfel: 2018 – 43300,0 mil lei, 2019 – 47100,0 mil. lei și 2020 – 51300,0 mil lei. Țări precum Slovacia, Polonia, Franța, Cehia și alte state europene aplică plafonarea contribuției individuale de asigurări sociale. Implementarea proiectului va asigura respectarea principiului contributivității și egalității – principiul fundamental ce stă la baza funcționării sistemului public de asigurări sociale. Ultimul termen de prezentare a propunerilor şi obiecţiilor asupra proiectului este 29 septembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.