04
05 2022
1000

Controalele de stat: substituirea caracterului restrictiv pe unul consultativ

În ședința din 4 mai curent Guvernul s-a expus asupra proiectului de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici si mijlocii, elaborat de către un grup de deputați. Documentul presupune instituirea moratoriului, până la 31 decembrie 2022, la controlul de stat, inclusiv fiscal și financiar, privind calitatea produselor și serviciilor, parametrii tehnologici și cerințele specifice pentru genul de activitate desfășurat, precum și de respectare a normelor de protecție a muncii. În partea ce ține de controlul vamal, autorii au propus ca moratoriul să fie aplicat doar asupra controalelor ulterioare.
 

În avizul său Guvernul menționează că, în conformitate cu Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, controalele planificate efectuate pe parcursul primilor 3 ani de activitate de la data înregistrării de stat a persoanei care practică activitate de întreprinzător au caracter consultativ și nu se vor solda cu sancțiuni sau măsuri restrictive, cu excepția cazurilor când în cadrul controlului se depistează încălcări foarte grave.

 

Astfel, cadrul normativ aferent controalelor de stat asupra activității de întreprinzător conține pârghii eficiente de protejare a persoanelor supuse controlului și de evitare a abuzurilor din partea organelor de control.

 

În același timp, Guvernul reamintește că la momentul de față se desfășoară o serie de reforme ce vizează implementarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă a organelor de control de stat asupra activităţii de întreprinzător, ce prevede sporirea conformării planurilor anuale de acţiuni la nivel de organ de control, precum şi a rapoartelor anuale conexe; consolidarea capacităților analitice ale organelor de control; reorientarea activităților clasice de control către activităţile de consultanţă şi comunicare etc.

 

De asemenea, în aviz se menționează despre aplicarea prevederilor Legii nr. 59/2021 pentru modificarea unor acte normative (Legea prevenției), conform căreia organele de control au obligația de a acorda suport consultativ persoanelor fizice şi juridice care practică activitate de întreprinzător, cu scopul de a evita încălcarea prevederilor legislației.

 

Astfel, orice acțiune, inclusiv moratoriul propus, ar distorsiona promovarea consecutivă a reformelor, mai cu seamă că acestea se orientează pe schimbarea caracterului restrictiv al controalelor de stat pe unul consultativ, se menționează în aviz.

 

Respectiv, Executivul consideră nejustificate și irelevante argumentele aduse la elaborarea proiectului și relatează că inițiativa legislativă nu este susținută.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.